Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος


Last update on 09/05/2014

  • Σελιδοδείκτης
Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.