Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης

Neil Curtis

Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος


Last update on 09/05/2014

  • Σελιδοδείκτης
Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.