Συμβάλλουμε σε καλύτερες πόλεις
  • Σελιδοδείκτης
Συμβάλλουμε σε καλύτερη στέγαση

Για να δώσουμε σε όλους τους κατοίκους των πόλεων πρόσβαση σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, προσφέρουμε λύσεις σε τσιμέντο και σκυρόδεμα, καθώς και καινοτόμες υπηρεσίες, που δίνουν στον καθένα τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στέγασης στην καρδιά των πόλεών μας.

Η συμβολή μας

Η στέγαση είναι η άμεση προτεραιότητα όσων εγκαθίστανται καθώς και όσων ήδη ζουν σε πόλεις. Αναζητούν κάτι περισσότερο από απλώς μια στέγη - θέλουν να βρουν ένα μέρος για να ζήσουν στην πόλη και να αισθάνονται «σαν στο σπίτι τους».

 

Τα υλικά μας είναι ανθεκτικά, διαθέσιμα και σε λογικές τιμές. Μπορούν να προσφέρουν στους κατοίκους των πόλεων οικονομικά προσιτή, ποιοτική στέγαση. Η πρότασή μας περιλαμβάνει:

  • Τσιμέντο και λύσεις σκυροδέματος για την κατασκευή νέων κατοικιών και την ανακαίνιση παλαιότερων.
  • Καινοτόμες υπηρεσίες για πιο γρήγορη και οικονομική κατασκευή σπιτιών

 

Για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με την προσιτή στέγαση, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, ο Όμιλος Lafarge έχει αναπτύξει λύσεις που παρέχουν:

  • Ευκολότερη πρόσβαση στα υλικά μας, όπως για παράδειγμα ο τρόπος για να παραδοθεί σκυρόδεμα ακόμη και μέσα σε παραγκουπόλεις.
  • Ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Πρόγραμμα μικρο-πίστωσης, που βοηθά μη προνομιούχους κατοίκους να κτίσουν, ανακαινίσουν ή να επεκτείνουν τα σπίτια τους.

 

Αυτή είναι μία δέσμευση του Ομίλου Lafarge στους «Στόχους Αειφορίας 2020», ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2012. «Να δώσουμε τη δυνατότητα σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη στέγαση, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων λύσεων».     

  • Σελιδοδείκτης
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.