Συμβάλλουμε σε καλύτερες πόλεις
  • Σελιδοδείκτης
Συμβάλλουμε σε πιο συμπαγείς πόλεις

Για να συμβάλουμε στον περιορισμό της γεωγραφικής εξάπλωσης των πόλεων, έχουμε αναπτύξει λύσεις για ψηλότερα κτίρια και για την ανακαίνιση παλαιών κτιρίων και υποβαθμισμένων γειτονιών. Καταλαμβάνοντας λιγότερο χώρο στο έδαφος, οι πόλεις γίνονται πιο συμπαγείς, βελτιώνοντας  την ποιότητα ζωής των κατοίκων και κάνοντας τις καθημερινές τους μετακινήσεις ευκολότερες.

Η συμβολή μας

Για τον περιορισμό της αστικής επέκτασης και την προστασία των εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης, και της χλωρίδας και πανίδας, θα πρέπει να βρούμε τρόπους, ώστε οι πόλεις να μεγαλώνουν χωρίς να επεκτείνουν περαιτέρω τα όριά τους.

 

Οι λύσεις μας βοηθούν τις πόλεις να γίνουν πιο συμπαγείς  και να εξοικονομήσουν περισσότερο χώρο, ώστε τα σπίτια, οι χώροι εργασίας, οι δημόσιες λειτουργίες και οι τοπικές υπηρεσίες να είναι πιο κοντά μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευκολία στη μετακίνηση και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους κατοίκους!

 

Για κάθε τύπο κάθετης κατασκευής, από τον υψηλότερο ουρανοξύστη μέχρι την ισόγεια κατοικία που μετατρέπεται σε τριώροφο κτίριο, παρέχουμε διαφορετικές ποιότητες σκυροδέματος:

  • πολύ υψηλών αντοχών σκυρόδεμα για τα θεμέλια και τα χαμηλότερα επίπεδα,
  • ελαφροσκυρόδεμα για τα υψηλότερα επίπεδα
  • μονωτικό σκυρόδεμα για τους εσωτερικούς τοίχους σε κάθε επίπεδο, κλπ.

 

Οι αρχιτέκτονες και οι πολεοδόμοι που επιδιώκουν να μετατρέψουν εγκαταλειμμένες ή παλιές γειτονιές για νέες χρήσεις, μπορούν να βασίζονται στην εμπειρία και τεχνογνωσία μας για ποιοτική, μακρόχρονη και οικονομικά αποδοτική αστική ανάπτυξη.

  • Σελιδοδείκτης
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.