Η Lafarge στην Ελλάδα
  • Σελιδοδείκτης
Σκυρόδεμα & Αδρανή Υλικά

H Lafarge Beton ΑΒΕΕ, θυγατρική εταιρεία της ΑΓΕΤ Ηρακλής, έχει εδραιωμένη παρουσία στην Ελλάδα στον κλάδο των αδρανών και σκυροδέματος και εστιάζει στην αποτύπωση και ικανοποίηση των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου.

 

Η εταιρεία λειτουργεί στην αγορά με την επωνυμία Lafarge Beton από το 2001. Διαθέτει 26 μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (Ready-Mix) και 10 λατομεία, που καλύπτουν ολόκληρη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για αδρανή και σκυρόδεμα.

 

Η Lafarge Beton έχει πελατοκεντρική προσέγγιση και προσφέρει στην αγορά διαφοροποιημένες και πρωτοποριακές λύσεις, οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών και τελικών χρηστών. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από υψηλής ποιότητας υψηλόκοκκα και χονδρόκοκκα αδρανή, αδρανή οδοποιίας και σκύρα μέχρι συμβατικά και πολύ υψηλής απόδοσης σκυροδέματα, όπως το αυτοεπιπεδούμενο και αυτοσυμπικνούμενο σκυρόδεμα Agilia.

Η Lafarge Beton με μια ματιά

  • 26 Μονάδες παραγωγής σκυροδέματος
  • 10 Λατομεία
  • 207 Εργαζόμενους

Στοιχεία στις 31/12/11

Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα είναι ένα δομικό υλικό, το οποίο φτιάχνεται με την ανάμιξη νερού, αδρανών και άμμου με ένα συνδετικό παράγοντα (συνήθως τσιμέντο) και, εάν χρειάζεται, με πρόσθετα. Το μίγμα φτιάχνεται σε εργοτάξια και μονάδες παραγωγής.

 

Τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την επιλογή του τσιμέντου και της αναλογίας τσιμέντου/αδρανών, τον τύπο αδρανών που χρησιμοποιούνται, την προσθήκη πρόσθετων, κ.λπ. Πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση και την εμφάνισή του μπορεί παίζει και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σκυρόδεμα και κατεργαζόμαστε τις επιφάνειες.

Αδρανή

Τα αδρανή είναι μικρά θραύσματα πετρωμάτων (0,08 έως 80 mm) ορυκτής προέλευσης. Τα αδρανή διατίθενται σε διάφορους τύπους: θαλάσσιας, ποτάμιας και χερσαίας προέλευσης. Μπορεί να είναι άμμος, σκύρα ή χαλίκι. Τα αδρανή, αναμεμιγμένα με νερό και τσιμέντο, είναι αναγκαία για την παραγωγή σκυροδέματος.

  • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.