Ποιοι Είμαστε
 • Σελιδοδείκτης
Στρατηγική

Στόχος της Lafarge είναι να αποτελεί τον αδιαφιλονίκητο ηγέτη στα δομικά υλικά. Οι θεμελιώδεις αξίες της Lafarge για σεβασμό, μέριμνα και αριστεία συνοδεύουν την επιτυχία της εδώ και περισσότερα από 175 χρόνια.

Ο αδιαφιλονίκητος ηγέτης στα δομικά υλικά

Η Lafarge έχει αναλάβει τη δέσμευση:

 • να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα πρωτοποριακά υλικά και τα πιο αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες,
 • να ενισχύουμε τη θέση μας ως παγκόσμιος ηγέτης προς όφελος των προμηθευτών, των εργαζομένων, των πελατών και των μετόχων μας.
Εργοστάσιο Μηλακίου, Μήνας Υγείας & Ασφάλειας 2009

Εργοστάσιο Μηλακίου
Μήνας Υγείας & Ασφάλειας 2009

Αρχές Δράσης

Οι Αρχές Δράσης της Lafarge αποτελούν πηγή έμπνευσης για τη συμπεριφορά των εργαζομένων της Lafarge σε όλο τον κόσμο. Η βάση τους:

 • Αδιαφιλονίκητη ηγετική θέση στα δομικά υλικά,
 • Τήρηση των δεσμεύσεων προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους,
 • Lafarge Way.

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :

Σεβασμός, μέριμνα και αριστεία

Σεβασμός, μέριμνα και αριστεία - αυτές οι θεμελιώδεις αξίες είναι αναπόσπαστες από την κουλτούρα της Lafarge. Οι αξίες αυτές - τις οποίες η Lafarge θεωρεί κρίσιμες για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης της μακροπρόθεσμα - έχουν διατυπωθεί επίσημα στη φιλοσοφία της Lafarge, η οποία είναι γνωστή ως Αρχές Δράσης.

Εργοστάσιο Βόλου, Μήνας Υγείας & Ασφάλειας 2009

Εργοστάσιο Βόλου,
Μήνας Υγείας & Ασφάλειας 2009

Lafarge Way

Bασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • Διασφάλιση της επιτυχίας των εργαζομένων μας
 • Συνεχής βελτίωση της απόδοσης
 • Ένας παγκόσμιος οργανισμός που λειτουργεί τοπικά

Σεβασμός προς τους πελάτες

Η Lafarge, με παρουσία σε 64 χώρες, έχει αναλάβει τη δέσμευση να κατανοεί και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας την εμπειρία της ως παγκόσμιος ηγέτης.

Εξυπηρέτηση πελατών

Εξυπηρέτηση πελατών

Μέριμνα για τους εργαζομένους και τις τοπικές κοινωνίες

Η Lafarge έχει αναλάβει τη δέσμευση να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στην:

 • υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων,
 • προστασία του περιβάλλοντος,
 • κοινωνική ευθύνη,
 • εταιρική διακυβέρνηση.

Αριστεία στη δουλειά μας

Η επιτυχία της Lafarge βασίζεται στην επιθυμία επίτευξης της αριστείας - στα προϊόντα, την εξυπηρέτηση των πελατών και τις σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους. Η φιλοσοφία διοίκησης της Lafarge, γνωστή ως «Lafarge Way», επιτρέπει στους ανθρώπους μας να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στο πλαίσιο μιας κουλτούρας προσανατολισμένης στην απόδοση.

 • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.