Στρατηγική
  • Σελιδοδείκτης
Κλάδος

Κατανόηση του κλάδου

Η αγορά των δομικών υλικών βιώνει σημαντικές αλλαγές. Οι αναδυόμενες αγορές σημειώνουν άνευ προηγουμένου ανάπτυξη. Επιπλέον, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για τα περιβαλλοντικά θέματα και τις νέες μεθόδους κατασκευής.

 

Μια επισκόπηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατανόηση του κλάδου

Η τσιμεντοβιομηχανία παρέχει υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κατοικιών, κτιρίων και υποδομών. Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υλικό είναι το σκυρόδεμα (που δημιουργείται με τσιμέντο και αδρανή), το οποίο χρησιμοποιείται σε διάφορες εφαρμογές, από τα θεμέλια δρόμων μέχρι τα δομικά στοιχεία πολύ μεγάλων και πολύπλοκων κατασκευών.

 

Η ζήτηση τσιμέντου παγκοσμίως είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και την οικονομική ανάπτυξη. Η γενικά αποδεκτή πρόβλεψη για την παγκόσμια αύξηση ζήτησης τσιμέντου μέχρι και το 2025, είναι ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά μέσο όρο 5% ετησίως φτάνοντας τα 4,7 δισεκατομμύρια τόνους. Η ζήτηση πιο περίτεχνων και πολύπλοκων κτιρίων και η επιθυμία για πιο αειφόρες κατασκευές οδήγησαν τον κλάδο στην παραγωγή πολλών διαφορετικών τύπων τσιμέντου, οι οποίοι ενδείκνυνται για διαφορετικούς σκοπούς.

Κατανάλωση τσιμέντου το 2020

Τρέχουσα κατανάλωση το 2020 (εκτίμηση
σε %)

Η εγχώρια αγορά τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος

Το 2013 η εγχώρια αγορά τσιμέντου συνέχισε την καθοδική της πορεία, με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Οι πωλήσεις τσιμέντου στην Ελλάδα υποχώρησαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό οφείλεται κυρίως στη διατήρηση των δημόσιων δαπανών για υποδομές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ενώ το χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα, η υψηλή φορολογία και ο μεγάλος όγκος αδιάθετων κατοικιών αδρανοποίησαν την ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα.

 

Ωστόσο, από το γ' τρίμηνο του 2013, σημάδια σταθεροποίησης έχουν εμφανιστεί στην εγχώρια ζήτηση. Οι κύριοι παράγοντες αυτής της μικρής ανάκαμψης, από τα χαμηλά επίπεδα που σημειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο, είναι τα έργα υποδομών μέσω δημοσίων έργων συντήρησης και ανάπλασης μικρής κλίμακας. 

 

Η αγορά των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος ακολούθησε και αυτή την ίδια καθοδική πορεία. Ωστόσο, από το β' εξάμηνο του 2013 αύξηση παρουσιάζουν οι όγκοι σκυροδέματος, αντανακλώντας την πραγματοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής, ενώ σχετικά υψηλότεροι εμφανίζονται και οι όγκοι των αδρανών υλικών.

Μεταφορά κλίνκερ στο σιλό αποθήκευσης

Μεταφορά κλίνκερ στο σιλό αποθήκευσης

Προχωρώντας με νέες βιομηχανικές πρακτικές

Διάρθρωση κόστους

Σε γενικές γραμμές, το κόστος παραγωγής των διάφορων προϊόντων μας μπορεί να αναλυθεί ως εξής:

  • η ενέργεια αντιστοιχεί στο 33% του κόστους παραγωγής τσιμέντου,
  • οι πρώτες ύλες (άνω του 50% των οποίων είναι τσιμέντο) αντιπροσωπεύουν το 75% του κόστους του έτοιμου σκυροδέματος. Τα έξοδα παράδοσης αντιστοιχούν σε περίπου 20% του κόστους,
  • η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και η εργασία αντιστοιχούν στο 50% του κόστους παραγωγής αδρανών.

 

Μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων μας

Η διαδιακσία παραγωγής τσιμέντου οδηγεί αναγκαστικά στην έκλυση διοξειδίου του άνθρακα, λόγω του μετασχηματισμού των πρώτων υλών σε υψηλές θερμοκρασίες (ασβεστοποίηση) και της καύσης που απαιτείται για τη θέρμανση των καμίνων τσιμέντου στους 1.500 C. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 η Lafarge εργάζεται με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη διατήρηση των φυσικών πόρων, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες δημιουργίας υποδομών, σπιτιών, νοσοκομείων και σχολείων.

 

Η προσέγγιση της Lafarge εστιάζει στην:

  • αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τη βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών,
  • προϊοντική έρευνα και καινοτομία,
  • τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και πρώτων υλών, με στόχο τη διατήρηση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων και τη μείωση των εκπομπών μείωση CO2.

 

Αειφόρος κατασκευή

Η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου δεν αφορά μόνο στα υλικά και την κατασκευή των κτιρίων αλλά και την καθημερινή χρήση τους μετά την ολοκλήρωση κατασκευής. Στις αναπτυγμένες χώρες το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει το 40% των εκπομπών.

 

Η Lafarge εργάζεται συστηματικά για την ανεύρεση μεθόδων και λύσεων για τη μείωση του αποτυπώματος των κτιρίων και τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης. Είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί η ανάπτυξη συστημάτων για το σχεδιασμό κτιρίων, τα οποία είναι λιγότερο ενεργοβόρα και αξιοποιούν ανακυκλωμένα υλικά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.   

  • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.