Διοίκηση
  • Σελιδοδείκτης

Δημήτρης Χανής

Γενικός Διευθυντής Εμπορίας

 

Ο Δημήτρης Χανής γεννήθηκε το 1978 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην ΑΓΕΤ Ηρακλής τον Ιανουάριο 2003 από το εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου στο Βόλο, όπου και απασχολήθηκε ως Μηχανικός Συντήρησης έως το Σεπτέμβριο του 2005.

 

Τον Οκτώβριο 2005 εντάχθηκε στο Τμήμα Βιομηχανικής Απόδοσης με έδρα τα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και συμμετείχε στην ομάδα εργασίας του έργου συμμόρφωσης της ΑΓΕΤ Ηρακλής με το νόμο Sarbanes - Oxley έως τον Μάρτιο 2007, οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Προμηθειών της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΕΒΙΕΣΚ, δραστηριότητα την οποία ενέταξε με επιτυχία στη Διεύθυνση Προμηθειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής. Στη συνέχεια διετέλεσε Προϊστάμενος Προμηθειών της ΑΓΕΤ Ηρακλής για τον τομέα των Βιομηχανικών Υπηρεσιών έως το Δεκέμβριο 2009.

 

Από τον Ιανουάριο 2010 έως τον Σεπτέμβριο 2012 διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου ΛΑΒΑ Μεταλλευτική και Λατομική, θέση από την οποία οργάνωσε επιτυχώς την ανάπτυξη νέων διεθνών αγορών, στρατηγικών συνεργασιών και νέων χρήσεων των βιομηχανικών ορυκτών που παράγει και εμπορεύεται η εταιρεία, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα της ασφάλειας όσο και την κερδοφορία της εταιρείας.

 

Τον Οκτώβριο 2012 ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή της Δραστηριότητας Σκυροδέματος και από τον Φεβρουάριο του 2013 έως τον  Απρίλιο 2016, τη θέση του Γενικού Διευθυντή Αδρανών και Σκυροδέματος (Lafarge Beton). Από τον Μάιο του 2016, ο Δημήτρης Χανής ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Πωλήσεων Τσιμέντου & Αδρανών Υλικών.    

Δημήτρης Χανής, Γενικός Διευθυντής Αδρανών και Σκυροδέματος

Τελευταία ανανέωση 01/09/2017

  • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.