Ποιοι Είμαστε
  • Σελιδοδείκτης
Επενδυτικές Σχέσεις

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχή της ΑΓΕΤ Ηρακλής, καθώς και οικονομικά στοιχεία και εκδόσεις, που ικανοποιούν τις ανάγκες των μετόχων.

Τακτική Γενική Συνέλευση 2015

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΓΕΤ Ηρακλής θα πραγματοποιηθεί την 18η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στην έδρα της Εταιρίας, 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία, Κτίριο Lafarge - Α7 Συγκροτήματος Γραφείων.

  • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.