Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Πληροφορίες μετόχων

Η μετοχή της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Η μετοχή της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών

Οι μέτοχοί μας

Μετοχική σύνθεση (31/12/2014)

 

Lafarge 88,99%

Θεσμικοί (Ελλάδα) 1,59%

Θεσμικοί (λοιπές χώρες) 5,65%

Ιδιώτες 3,78%

 

Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές κοινές και έχουν δικαίωμα ψήφου.

  • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.