Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι επταμελές. Απαρτίζεται από έξι μη εκτελεστικά μέλη, εκ των οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το μόνο εκτελεστικό μέλος.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκει την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος. Μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για την καθιέρωση και εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρεται η Επιτροπή Ελέγχου, την οποία απαρτίζουν τρία μη εκτελεστικά μέλη, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα.   

 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας είναι τριετής και λήγει την 22/6/2015, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος

Πρόεδρος ΔΣ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος

Jean-Claude Block

Αντιπρόεδρος, Group Senior Vice President Finance Operations Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Μίχος

Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Pierre Deleplanque

Area Manager Emerging Europe LafargeHolcim, μη εκτελεστικό μέλος

Neil Curtis

Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος

Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριστοτέλης (Άρης) Καλιπολίτης

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

  • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.