Επενδυτικές Σχέσεις
 • Σελιδοδείκτης
Οικονομικά στοιχεία

29 αποτελέσματα από 29 οικονομικά στοιχεία

Προηγούμενο-1|2|3

 1. 29/11/2005
  2005: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 2. 29/11/2005
  2005: Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΑΓΕΤ Ηρακλής
 3. 25/11/2004
  2004: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 4. 27/11/2003
  2003: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 5. 20/11/2002
  2002: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 6. 31/12/2001
  2001: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 7. 31/12/2000
  2000: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 8. 31/12/1999
  1999: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής
 9. 31/12/1998
  1998: Όμιλος και εταιρεία ΑΓΕΤ Ηρακλής

Προηγούμενο-1|2|3

 • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.