Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία 31/08/2015

Αποτελέσματα 1ου εξαμήνου 2015 του Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής

Οι πωλήσεις του Ομίλου επηρεάστηκαν από τη μείωση  της εγχώριας αγοράς και του όγκου των εξαγωγών

 

Συνεχίζονται οι προσπάθειες βελτιστοποίησης του κόστους 

Ο Όμιλος Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής ανακοίνωσε σήμερα πωλήσεις ύψους 121.690 χιλιάδες ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2015, μειωμένες κατά 1,4%, σε σύγκριση με 123.470 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Οι πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 107.005 χιλιάδες ευρώ, μειωμένες κατά 3,1%, σε σύγκριση με 110.447 χιλιάδων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 13.150 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 4.189 χιλιάδων ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας το πρώτο εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη  15.964 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση με ζημίες 85 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Ο Όμιλος παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2015 ζημιές μετά από φόρους 6.303 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση με ζημιές μετά από φόρους 17.542 χιλιάδων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το πρώτο εξάμηνο του 2015 η Εταιρεία παρουσίασε ζημιές μετά από φόρους 178 χιλιάδες ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 10.515 χιλιάδων ευρώ μετά από φόρους το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Η μείωση του κύκλου εργασιών στο πρώτο εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, οφείλεται στο μειωμένο όγκο των εξαγωγών και των εγχώριων πωλήσεων λόγω των κακών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου του 2015, των εκλογών και της αυξανόμενης οικονομικής αβεβαιότητας. Η παρατεινόμενη οικονομική κρίση και πολιτική αστάθεια και οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στη χώρα, ιδιαιτέρως όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την επιβολή περιορισμών στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προδιαγράφουν ένα πολύ δυσχερές περιβάλλον δραστηριοποίησης τόσο για τα δημόσια έργα όσο και για τον κατασκευαστικό κλάδο.

 

Συνεχίζεται το πρώτο εξάμηνο του 2015 η προσπάθεια του Ομίλου και της Εταιρείας για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών με στόχο τη βελτίωση του μεικτού και καθαρού κέρδους παρά τις μειωμένες πωλήσεις.

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.