Επενδυτικές Σχέσεις
  • Σελιδοδείκτης
Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία 01/06/2016

Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2016

Στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ τροποποιεί την από 30.3.2016 Ανακοίνωση για το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016 ως προς το παρακάτω σκέλος: 

 

-       Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016.

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.