Ποιοι Είμαστε
  • Σελιδοδείκτης
Επικοινωνία

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη δραστηριότητα της Lafarge στην Ελλάδα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα στοιχεία επικοινωνίας.

Τσιμέντο

ΑΓΕΤ Ηρακλής

19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου

190 02 Παιανία, Αττική

 

E: info.heracles@lafargeholcim.com 

 

Γενικές πληροφορίες

Tηλ: 210 2898 111

Fax: 210 2898 111

 

ΜΜΕ και δημοσιογράφοι

Tηλ: 210 2898 498

Fax: 210 2898 251

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Tηλ: 210 2898 000

Σκυρόδεμα & Αδρανή Υλικά

Lafarge Beton ΑΒΕΕ

19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου

190 02 Παιανία, Αττική

 

E: info.heracles@lafargeholcim.com 

 

Γενικές πληροφορίες

Tηλ: 210 2885 500

Fax: 210 2885 561

 

ΜΜΕ και δημοσιογράφοι

Tηλ: 210 2885 498

Fax: 210 2885 251

 

Εξυπηρέτηση πελατών

Tηλ: 210 2898 370

  • Σελιδοδείκτης

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.