Ποιοι Είμαστε
 • Σελιδοδείκτης
Ο Όμιλος με μια ματιά

Παγκόσμιος ηγέτης στα δομικά υλικά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Lafarge κατέχει:

 • την 1η στο τσιμέντο
 • την 2η θέση στα αδρανή υλικά
 • την 4η θέση στο σκυρόδεμα

 

Το χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δραστηριότητων του Ομίλου είναι:

 • Τσιμέντο: 65,6%
 • Αδρανή υλικά & Σκυρόδεμα: 33,8%
 • Άλλες: 0,6%

Στοιχεία στις 31/12/12 ως ποσοστό πωλήσεων

Η Lafarge σε αριθμούς

 • 15,8 δισ. ευρώ πωλήσεις
 • 64 χώρες
 • 65.000 υπάλληλοι
 • Το μεγαλύτερo Ερευνητικό Κέντρο στα δομικά υλικά παγκοσμίως
 • 1.570 παραγωγικές μονάδες 


Στοιχεία στις 31/12/12

Οδηγώντας τις εξελίξεις στις κατασκευές

H Lafarge σχεδιάζει και παράγει δομικά υλικά, προκειμένου να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για:

 • αειφόρο κατασκευή,
 • στέγαση,
 • μεταφορές,
 • υγειονομική περίθαλψη,
 • εκπαίδευση,
 • απαραίτητα έργα υποδομής για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.

Σταθερές αξίες: σεβασμός, μέριμνα, αριστεία

Η ανάπτυξη της Lafarge βασίζεται σε θεμελιώδεις αξίες:

 • ακεραιότητα,
 • δεοντολογία,
 • θάρρος,
 • κατανόηση,
 • ανοικτό πνεύμα,
 • δέσμευση.

 

Η Lafarge πιστεύει ότι η συνεχής πρόοδος στα δομικά υλικά πρέπει να ενσωματώνει το σεβασμό προς τον άνθρωπο, τις διαφορετικές ανάγκες και το περιβάλλον τους. Αυτή η ισχυρή πεποίθηση αντικατοπτρίζεται σε μια στρατηγική που συνδυάζει τη βιομηχανική τεχνογνωσία με:

 • την απόδοση,
 • τη δημιουργία αξίας,
 • το σεβασμό προς τους εργαζομένους και τις τοπικές αντιλήψεις,
 • την προστασία του περιβάλλοντος,
 • τη διατήρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας.

Πληροφορίες για την εταιρεία

Κεντρικά γραφεία:

Lafarge SA
61 rue des Belles Feuilles
BP 40 - 75782 Paris Cedex 16
Phone: + 33 (0)1 44 34 11 11
Fax: + 33 (0)1 44 34 12 00

 

Ημερομηνία σύστασης: 1833

Νομική μορφή: ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.)

Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών, Παρίσι: 542 105 572

Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος: Bruno Lafont

 • Σελιδοδείκτης

Τιμή μετοχής

Δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Τα προϊόντα μας καλύπτουν τη στοιχειώδη ανάγκη της κατασκευής σπιτιών και των απαραίτητων βασικών υποδομών, όπως δρόμων, νοσοκομείων, σχολείων, εργοστασίων και γραφείων που στηρίζουν την κοινή μας ζωή. Ωστόσο, μόνη της η οικονομική ανάπτυξη δεν εγγυάται τη βιώσιμη προοπτική για μας, ούτε για τον κόσμο στο σύνολό του. Μαζί οφείλουμε να βρούμε έναν τρόπο για να παρέχουμε τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης αφήνοντας παράλληλα ένα ελαφρύτερο αποτύπωμα στον πλανήτη.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.