Όλα για το τσιμέντο
  • Σελιδοδείκτης
Βιομηχανική οικολογία

Ανήκουμε σε ένα κλάδο που έχει σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Lafarge έχει αναλάβει τη δέσμευση να εξισορροπεί τις βιομηχανικές απαιτήσεις με την προστασία των οικοσυστημάτων.    

Η λειτουργία με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί δέσμευση για όλες τις δραστηριότητές μας

Η παραγωγή τσιμέντου καταναλώνει μεγάλες ποσότητες μη ανανεώσιμων πρώτων υλών: ορυκτών υλικών και καυσίμων. Επιπλέον αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών CO2.

 

 

Για να ανταποκριθεί σε αυτή την περιβαλλοντική πρόκληση, η Lafarge έχει αναλάβει από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 τη δέσμευση να εργάζεται με γνώμονα τη βιομηχανική οικολογία. Η προσέγγιση αυτή είναι εμπνευσμένη από τους κύκλους της δημιουργίας, της καταστροφής και της ανακύκλωσης, που παρατηρούνται στη φύση. Η φύση δεν παράγει απορρίμματα. Στα φυσικά οικοσυστήματα ό,τι είναι απόβλητο ενός οργανισμού γίνεται πρώτη ύλη για κάποιον άλλο.

 

Η βιομηχανική οικολογία είναι εδραιωμένη πρακτική και προτείνει ένα σκεπτικό για τις βιομηχανικές διεργασίες, το οποίο στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της ανάλωσης νέων (φυσικών) πόρων κατά την διαδικασία παραγωγής μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων από άλλες διαδικασίες. Απαιτεί αλληλεξάρτηση και συνέργεια μεταξύ διάφορων κλάδων, προκειμένου μία βιομηχανία/εταιρεία να επαναχρησιμοποιεί ως πόρους υπολείμματα κάποιας άλλης.

Ποιά είναι η σκοπιμότητα της αξιοποίησης αποβλήτων;

Ο Όμιλος αντιλαμβάνεται απόλυτα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων του. Γι' αυτό, η Lafarge άρχισε να μελετά από πολύ νωρίς τρόπους εξισορρόπησης των βιομηχανικών απαιτήσεων με την προστασία των οικοσυστημάτων.

 

Προσθέτοντας αξία στα απόβλητα και χρησιμοποιώντας τα ως εναλλακτικά καύσιμα ή υλικά, έχουμε τη δυνατότητα:

 

Να μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου περιορίζοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων φυσικών πρώτων υλών και ορυκτών καυσίμων (πετρελαίου, άνθρακα κλπ). να διαφοροποιούμε τους ενεργειακούς πόρους και να μειώνουμε το κόστος της ενέργειας, περιορίζοντας την εξάρτηση από την αγορά παραδοσιακών καυσίμων και να ωφελούμε την τοπική κοινότητα, ανακυκλώνοντας απόβλητα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να απορριφθούν.

 

Συνεπώς, οι πρακτικές της βιομηχανικής οικολογίας είναι ευεργετικές για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον και επιπλέον επωφελείς για τη Lafarge.

Εναλλακτικά καύσιμα

Τα απόβλητα μπορούν να αποτελέσουν μια ιδιαίτερα ελκυστική εναλλακτική λύση αντί των ορυκτών καυσίμων. Σε γενικές γραμμές, τα εναλλακτικά καύσιμα προέρχονται από απόβλητα ή κατάλοιπα της γεωργίας (βιομάζα), βιομηχανιών και αστικών περιοχών.

 

Όλα αυτά τα προϊόντα μπορούν να ανακυκλώνονται ως καύσιμα προερχόμενα από απόβλητα και να καίγονται με ασφάλεια στις καμίνους τσιμέντου. Η προσέγγιση αυτή συμβάλλει στον περιορισμό του όγκου των αποβλήτων, τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη διατήρηση μη ανανεώσιμων ορυκτών καυσίμων.

 

Χάρη στις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται στις καμίνους τσιμέντου, τα απόβλητα αξιοποιούνται πλήρως χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα. Σήμερα, τα εναλλακτικά καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 10,7% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις του Ομίλου Lafarge παγκοσμίως.

 

Στην Ελλάδα, η ΑΓΕΤ Ηρακλής χρησιμοποιεί από το 2008 στο εργοστάσιο του Βόλου βιομάζα που αποτελείται από γεωργικά υπολείμματα της περιοχής.

 

Το 2013 ξεκίνησε η χρήση στερεών υπολειμμάτων ανακύκλωσης στο εργοστάσιο Μηλακίου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης μετά από καθυστέρηση αρκετών ετών. Τα υπολείμματα αυτά προέρχονται από τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης (μπλε κάδους) και συγκεκριμένα από το υπόλειμμα της ανακύκλωσης (κυρίως χαρτιού και ξύλου), που διαφορετικά θα κατέληγε σε χωματερές. Μέχρι στιγμής η υποκατάσταση που έχει επιτευχθεί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα (4,8%) -πολύ χαμηλότερα σε σχέση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή πρακτική- και η εταιρεία θα επιδιώξει να την αυξήσει.

Εναλλακτικές πρώτες ύλες

Η διαδικασία παραγωγής τσιμέντου εκλύει CO2, δεδομένου ότι ο ασβεστόλιθος πρέπει να θερμανθεί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από αυτή τη χημική διεργασία «ασβεστοποίησης» παράγεται το κλίνκερ, το οποίο στη συνέχεια αλέθεται. Η ποσότητα του κλίνκερ στο τσιμέντο μπορεί να μειωθεί προσθέτοντας εναλλακτικά υλικά, τα οποία ονομάζονται πρόσθετα τσιμέντου. Αυτά δεν υποβαθμίζουν τις ιδιότητες του τελικού προϊόντος. 

 

Η μείωση της ποσότητας του κλίνκερ στο τσιμέντο έχει δύο πλεονεκτήματα. Αφενός μειώνει την κατανάλωση φυσικών, μη ανανεώσιμων πρώτων υλών και αφετέρου περιορίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ένα τσιμέντο που παράγεται με 30% πρόσθετα χρησιμοποιεί 230 κιλά ή 27% λιγότερο CO2 από ότι ένα παραδοσιακό τσιμέντο που παράγεται χωρίς πρόσθετα.

 

Τα πρόσθετα τσιμέντου μπορεί να είναι φυσικής προέλευσης, όπως ο ασβεστόλιθος και η ποζολάνη, ή βιομηχανικής προέλευσης, όπως τα απόβλητα προϊόντα άλλων βιομηχανιών και συγκεκριμένα, η ιπτάμενη τέφρα από μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα ή η σκωρία από υψικαμίνους της χαλυβουργίας.

 

Οι εναλλακτικές πρώτες ύλες έχουν υδραυλικές συνδετικές ιδιότητες και μπορούν να υποκαταστήσουν το κλίνκερ κάτω από ορσμένες προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η ΑΓΕΤ Ηρακλής προσθέτει ιπτάμενη τέφρα και ποζολάνη σε ορισμένα από τα χύδην και σακευμένα προϊόντα της.

Κλίνκερ

Το κλίνκερ είναι το κύριο συστατικό του τσιμέντου. Αυτοί οι σκληρυμένοι κόκκοι λαμβάνονται με την έψηση ενός μίγματος περίπου 80% ασβεστόλιθου και 20% αργίλου σε υψηλή θερμοκρασία. Το τσιμέντο παράγεται με την άλεση του κλίνκερ και σε ορισμένες περιπτώσεις, με τη συμπλήρωση πρόσθετων.    

Ασφαλείς λύσεις για τα απόβλητα, χάρη στην εξειδίκευση της Lafarge

Στη χρήση των απόβλητων προϊόντων δεν υπάρχει περιθώριο για αυτοσχεδιασμούς. Η Lafarge έχει θεσπίσει αυστηρά πρότυπα ποιοτικού ελέγχου, καθώς και μια πολιτική εκπαίδευσης των μηχανικών, των τεχνικών και των εργοδηγών της. Με αυτό τον τρόπο, προάγει τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και υλικών, ελέγχοντας παράλληλα τις βιομηχανικές διεργασίες. Επιπλέον, οι ομάδες Έρευνας & Ανάπτυξης του Ομίλου συμβάλλουν ενεργά σε αυτό το θέμα. 

 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην Ελλάδα θεωρεί ότι η χρήση εναλλακτικών υλικών και η επιδίωξη της βιομηχανικής οικολογίας αποτελούν δύο ξεχωριστές, αλλά συμπληρωματικές πτυχές της βασικής επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει μια άκρως επαγγελματική διαδικασία ανάκτησης πόρων για την άντληση πιθανών υλών, οι οποίες μπορούν να ανταποκριθούν στις αυστηρές ποιοτικές παραμέτρους που απαιτούνται, ώστε να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή τσιμέντου.

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.