Όλα για το τσιμέντο
 • Σελιδοδείκτης
Λεξιλόγιο

Α

Αδρανή
Τα αδρανή είναι μικρά θραύσματα πετρωμάτων (0,08 έως 80 mm) ορυκτής προέλευσης. Τα αδρανή διατίθενται σε διάφορους τύπους: θαλάσσιας, ποτάμιας και χερσαίας προέλευσης. Μπορεί να είναι άμμος, σκύρα ή χαλίκι. Τα αδρανή, αναμεμιγμένα με νερό και τσιμέντο, είναι αναγκαία για την παραγωγή σκυροδέματος.
Αειφόρος κατασκευή

Η αειφόρος κατασκευή αποσκοπεί στον περιορισμό των επιπτώσεων των κτιρίων στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα ως προς την αισθητική, τη βιωσιμότητα, τη διάρκεια και την αντοχή. Οι τεχνικές αειφόρου κατασκευής έχουν εφαρμογή σε όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου, από την επιλογή των αρχικών υλικών μέχρι την κατεδάφιση και την ανακύκλωση των υλικών του.


Αειφόρος κατασκευή σημαίνει ειδικότερα:

 • τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών για τη διατήρηση των φυσικών πόρων,
 • την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σχεδιασμό του κτιρίου,
 • τη βελτιστοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ακουστική
Η επιστήμη του ήχου, η οποία ασχολείται με την παραγωγή, τη διάδοση και την ακουστική αντιληπτότητά του. Κατ’ επέκταση, ο όρος αναφέρεται στις τεχνικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας διάχυσης του ήχου στα κτίρια και σε άλλες δομές. Η γύψος έχει αξιόλογες ιδιότητες ακουστικής.
Ανακυκλωμένα και τεχνητά αδρανή
Αυτά τα υλικά λαμβάνονται κατά την κατεδάφιση κτιρίων και οδών ή ως υποπροϊόντα βιομηχανικών διεργασιών. Η χρήση τους μειώνει την κατανάλωση μη ανανεώσιμων, φυσικών υλικών.
Αντλία γεωθερμικής θερμότητας
Η αντλία γεωθερμικής θερμότητας αξιοποιεί τη φυσική θερμότητα του υπεδάφους για τη θέρμανση υπέργειων χώρων, παρόλο που σύμφωνα με τις αρχές της θερμοδυναμικής θα έπρεπε αυτή η θερμότητα να διαχέεται προς τα ψυχρότερα στοιχεία, όταν έρχεται σε επαφή με αυτά.
Αποκατάσταση
Στον κατασκευαστικό κλάδο, ο όρος αποκατάσταση αναφέρεται στην ανακαίνιση ενός κτιρίου το οποίο έχει ερειπωθεί ή δεν πληροί πλέον τις προδιαγραφές ασφάλειας.
Αρμός
Αρμός είναι η πλήρωση ή στεγάνωση ενός διάκενου μεταξύ δύο δομικών στοιχείων ή ένας συνεχής ευθύγραμμος διαχωρισμός σε μια κατασκευή, σχεδιασμένος να απορροφά τις διαφορές στις μετακινήσεις ή τη συμπεριφορά δύο παρακείμενων στοιχείων.
Άσβεστος

Η άσβεστος είναι ένας συνδετικό υλικό που λαμβάνεται από την ασβεστοποίηση του ασβεστόλιθου. Υπάρχουν δύο κατηγορίες άσβεστου ανάλογα με τον τρόπο πήξης της, δηλαδή εάν πήζει όταν εκτίθεται σε διοξείδιο του άνθρακα (σβησμένη άσβεστος) ή σε νερό (υδράσβεστος).


Η σβησμένη άσβεστος χρησιμοποιείται κυρίως σε παραδοσιακά ασβεστοκονιάματα και ασβεστοχρίσματα. Η υδράσβεστος περιέχει άργιλο, γεγονός που της δίνει παρόμοιες ιδιότητες με εκείνες του τσιμέντου και την καθιστά κατάλληλη για χρήση ως υπόστρωμα ή σοβά.

Ασφαλτούχο σκυρόδεμα
Τα ασφαλτούχα σκυροδέματα φτιάχνονται με χαλίκι, άμμο, πληρωτικό υλικό και πίσσα (ως πετρελαϊκό προϊόν), το οποίο ενεργεί ως συνδετική ουσία. Γενικά χρησιμοποιούνται ως τελική στρώση στα οδοστρώματα.
Αυτοεπιπεδούμενο σκυρόδεμα
Τα αυτοεπιπεδούμενα σκυροδέματα είναι μια ειδική κατηγορία πολύ ρευστών σκυροδεμάτων, τα οποία τοποθετούνται και πήζουν επιτόπου από μόνα τους χωρίς να απαιτείται δόνηση. Παρόλο που δεν υποβάλλονται σε δόνηση, καλύπτουν τέλεια τις ενισχύσεις και δημιουργούν εξαιρετικά λείες επιφάνειες και προσόψεις.

Γ

Γυψοσανίδα
Οι γυψοσανίδες είναι βιομηχανικά πάνελ δόμησης. Κατασκευάζονται σε εργοστάσια συμπιέζοντας ένα λεπτό στρώμα γύψου και πρόσθετων μεταξύ δύο φύλλων χαρτονιού για τη δημιουργία λεπτών πάνελ. Η γυψοσανίδα τοποθετείται με κοχλίες και συγκολλητικό κονίαμα. Τα πάνελ μπορούν επίσης να καρφωθούν ή να βιδωθούν σε ξύλινα ή μεταλλικά πλαίσια για την επένδυση εσωτερικών τοίχων ή διαχωριστικών τοιχωμάτων.
Γύψος
Η γύψος είναι ένα δομικό υλικό που παράγεται με τη έψηση του ορυκτού γύψου σε κάμινο και τη μετέπειτα άλεσή του. Μπορεί να χρησιμοποιείται ως πολτός ή ως προκατασκευασμένες γυψοσανίδες. Όταν αναμιγνύεται με νερό, σχηματίζει έναν πολτό που πήζει σε λίγα λεπτά και μετά σκληραίνει. Χρησιμοποιείται εκτενώς σε εφαρμογές εσωτερικού χώρου: επιχρίσματα, χωρίσματα ξηρής δόμησης, οροφές και επενδύσεις τοιχοποιίας με τη μορφή πλακών ή γυψοσανίδων. Διαθέτει αρκετές σημαντικές ιδιότητες: ηχομόνωση και θερμομόνωση, πυραντοχή, κ.λπ.

Δ

Διαχωριστικό τοίχωμα

Διαχωριστικό τοίχωμα είναι ελαφρού βάρους τοίχος που χωρίζει εσωτερικό χώρο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται συχνά γυψοσανίδα.


Η διαφορά μεταξύ τοίχου και διαχωριστικού τοιχώματος είναι ότι οι τοίχοι αποτελούν μέρος της φέρουσας δομής του κτιρίου (στηρίζουν οροφές, σκεπές, ορόφους, κ.λπ.) ενώ τα διαχωριστικά τοιχώματα δε δέχονται βάρος.

Διοξείδιο του άνθρακα

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι ένα αέριο θερμοκηπίου. Παράγεται από την καύση οργανικών ενώσεων και το αναπνευστικό σύστημα ζώων και φυτών.


Η τσιμεντοβιομηχανία έχει εκπομπές CO2:

 • 60% των εκπομπών οφείλονται στο φυσικό-χημικό μετασχηματισμό των πρώτων υλών σε υψηλές θερμοκρασίες,
 • 40% προκύπτουν από την καύση που απαιτείται για τη θέρμανση της καμίνου τσιμέντου στους 1500°C.

Ε

Ένεμα
Το ένεμα είναι ένα μίγμα κονιάματος γύψου ή τσιμέντου, το οποίο είναι αρκετά ρευστό, για να εγχυθεί ή να αντληθεί για την πλήρωση αρμών και ρωγμών.
Εξέλαση
Κυλινδρώνω σημαίνει μειώνω τη μάζα κάποιου υλικό σε φύλλα ή λεπτές ράβδους καθώς διέρχεται από κυλίνδρους συμπίεσης.
Επιβραδυντής φωτιάς
Ένα υλικό ονομάζεται επιβραδυντής φωτιάς εάν προλαμβάνει ή καθυστερεί την ανάφλεξη ενός φυσικά εύφλεκτου αντικειμένου. Οι ιδιότητες επιβράδυνσης της φωτιάς μπορεί να προκύπτουν είτε από την προσθήκη χημικών στη μάζα κάποιου υλικού είτε από την επιφανειακή επάλειψη ενός επιβραδυντή φωτιάς. Ο γύψος έχει ιδιότητες επιβράδυνσης της φωτιάς.

Θ

Θεμέλιο
Τα θεμέλια μίας κατασκευής κατανέμουν το βάρος της και διασφαλίζουν την σταθερότητά της. Κατασκευάζονται από έγχυτο σκυρόδεμα. Η μελέτη των θεμελίων πρέπει να εξασφαλίζει ότι θα μπορούν να φέρουν το βάρος της κατασκευής και να προλαμβάνουν τυχόν κατακόρυφες και οριζόντιες μετακινήσεις.

Ι

Ινοπλισμένο σκυρόδεμα
Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα περιέχει μια σειρά από διαφορετικές ίνες (πολυπροπυλενίου, μετάλλων, υαλονημάτων, άνθρακα, κ.λπ.) που δημιουργούν ένα ενισχυμένο πλέγμα, το οποίο βελτιώνει τη σταθερότητα και αντοχή του σκυροδέματος στη ρηγμάτωση. Αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη μέθοδο στον οπλισμό του σκυροδέματος.
Ινοπλισμένο σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής
Το ινοπλισμένο σκυρόδεμα υπερυψηλής αντοχής είναι ένα καινοτόμο υλικό κατασκευών. Η προσθήκη μεταλλικών ινών εξαπλασιάζει την ανθεκτικότητά του σε σχέση με το συμβατικό σκυρόδεμα και επίσης αυξάνει την αντοχή του στο χρόνο
Ιπτάμενη τέφρα
Η ιπτάμενη τέφρα είναι υδρόφιλη και χρησιμοποιείται ως τσιμεντοειδές πρόσθετο. Η τέφρα, η οποία συλλέγεται από τα μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα, αποτελείται από υαλώδες διοξείδιο του πυριτίου, αργίλιο, οξείδιο σιδήρου και άσβεστο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μερική υποκατάσταση του κλίνκερ μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2.

Κ

Κλίνκερ
Το κλίνκερ είναι το κύριο συστατικό του τσιμέντου. Αυτοί οι σκληρυμένοι κόκκοι λαμβάνονται με την έψηση μίγματος περίπου 80% ασβεστόλιθου και 20% αργίλου σε υψηλή θερμοκρασία. Το τσιμέντο παράγεται με την άλεση του κλίνκερ και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη συμπλήρωση πρόσθετων.
Κονίαμα
Κονίαμα είναι ένα μίγμα τσιμέντου, άμμου (αδρανές υλικό που παρέχει όγκο) και νερού, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται με πρόσθετα, προσμίξεις και χρωστικές ουσίες. Αντίθετα με το σκυρόδεμα, το κονίαμα δεν περιέχει αδρανή. Μπορεί να ετοιμαστεί επιτόπου ή να παραδοθεί έτοιμο από τη μονάδα ανάμιξης. Τα κονιάματα χρησιμοποιούνται για κόλληση (συναρμογή στοιχείων), για επένδυση (αδιαβροχοποίηση τοίχων και οροφών, φινίρισμα δαπέδων), και για μια σειρά από άλλους σκοπούς όπως αρμολόγηση, σοβάτισμα, μόνωση, στεγάνωση, κ.λπ.

Μ

Μίγμα πρώτων υλών
Η φαρίνα αποτελείται από λεπτά αλεσμένα πετρώματα (κυρίως ασβεστόλιθος και άργιλος) και ομογενοποιείται και δοσομετρείται πριν τοποθετηθεί στην κάμινο για την παραγωγή του τσιμέντου.
Μονάδα παραγωγής σκυροδέματος

Οι μονάδες παραγωγής σκυροδέματος είναι βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου συγκεντρώνονται όλες οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του σκυροδέματος.


Στο χώρο ανάμιξης, δοσομετρούνται οι πρώτες ύλες και τα πρόσθετα και στη συνέχεια τοποθετούνται μέσα στον αναμικτήρα (mixer), για να σχηματιστεί ένα ομοιογενές μίγμα σκυροδέματος. Το υγρό σκυρόδεμα στη συνέχεια μεταφέρεται σε εργοτάξια με μπετονιέρες.

Ξ

Ξυλότυπος Forms
Ο ξυλότυπος είναι ένα ξύλινο καλούπι στο οποίο εγχύεται το ρευστό σκυρόδεμα. Ο τύπος ξηλώνεται αφού πήξει το σκυρόδεμα. Ο ξυλοτύπος πρέπει είναι αρκετά δυνατός και να αντέχει το βάρος ή/και την πίεση του ρευστού σκυροδέματος χωρίς καμία μεταβολή του αρχικού του σχήματος.

Ο

Ολκιμότητα
Ολκιμότητα είναι η ικανότητα ενός υλικό να εκτείνεται ή να κάμπτεται χωρίς να σπάει. Κάθε υλικό που δεν έχει αυτή την ικανότητα είναι εύθραυστο.
Οπλισμένο σκυρόδεμα

Το τσιμέντο είναι πολύ ανθεκτικό στη συμπίεση αλλά αντέχει λιγότερο στην εφελκυστική τάση και το λυγισμό. Ο χάλυβας, αντίθετα, είναι πολύ εύκαμπτος χάρη στην υψηλή εφελκυστική αντοχή του.


Το οπλισμένο σκυρόδεμα εκμεταλλεύεται τις διαφορετικές ιδιότητές τους συνδυάζοντας το χάλυβα και το σκυρόδεμα για τη δημιουργία ενός υλικού με υψηλή αντοχή στη συμπίεση και τον εφελκυσμό.

Π

Πληρωτικό υλικό
Ένα αδρανές, λεπτόκοκκο ορυκτό υλικό που περιλαμβάνεται σε βαφές και υδραυλικά συνδετικά υλικά (τσιμέντο) για μείωση του κόστους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τροποποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών. Από την άποψη αυτή, θεωρείται πρόσθετο υλικό του τσιμέντου.
Ποζολάνη

Η ποζολάνη έχει πάρει το όνομά της από το Pozzouli, μια περιοχή κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας, η οποία είναι πλούσια σε ηφαιστειακή τέφρα.


Η φυσική ποζολάνη είναι ένα ελαφρύ πυριτικό ορυκτό, που παράγεται στη διάρκεια ηφαιστειακών εκρήξεων. Περιέχει πυρίτιο, αργίλιο και οξείδιο σιδήρου, καθώς και άσβεστο και οξείδιο του μαγνησίου. Η ποζολάνη χρησιμοποιείται ως πρόσθετο του τσιμέντου.


Τεχνητές ποζολάνες με τις ίδιες ιδιότητες μπορούν να παρασκευαστούν με τη θέρμανση αργίλου, βασάλτη ή σχιστόλιθων.

Προεντεταμένο σκυρόδεμα

Ο οπλισμός χάλυβα δίνει στο σκυρόδεμα υψηλότερη εφελκυστική αντοχή. Αυτή είναι η αρχή του οπλισμένου σκυροδέματος. Ωστόσο, η ελαστικότητα του χάλυβα μερικές φορές δεν επαρκεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας της κατασκευής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται ειδικές τεχνικές οπλισμού.


Αυτές συνίστανται στην ένταση του οπλισμού (σαν ελατήριο) για τη συμπίεση του σκυροδέματος πριν τεθεί σε χρήση. Η ένταση πραγματοποιείται πριν την έγχυση του σκυροδέματος στους ξυλότυπους (προένταση) ή μετά την έγχυση (εκ των υστέρων ένταση).


Μόλις κατασκευαστεί η δομή και τεθεί υπό τάση, ο οπλισμός εντείνεται και το σκυρόδεμα τείνει να αποσυμπιεστεί. Μπορεί να αποσυμπιεστεί χωρίς λυγισμό επειδή είχε ήδη συμπιεστεί εν μέρει νωρίτερα.

Προκατασκευασμένο σκυρόδεμα
Στη χρήση συμβατικού σκυροδέματος απαιτείται χρόνος για να στεγνώσει, ο οποίος επιβραδύνει την κατασκευή στο εργοτάξιο και αυξάνει το κόστος. Το προκατασκευασμένο σκυρόδεμα συμβάλλει στην επίσπευση των κατασκευαστικών εργασιών. Τεμάχια σκυροδέματος (κολώνες, δοκοί ή πλάκες) μορφοποιούνται και κατασκευάζονται σε συνεργείο επιτόπου ή κοντά στο εργοτάξιο και στη συνέχεια μεταφέρονται στο σωστό σημείο. Το πλεονέκτημα είναι ότι μειώνεται η διάρκεια της φάσης κατασκευής και περιορίζονται οι επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό.
Πρωτόκολλο του Κιότο

Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Στην πραγματικότητα από το Φεβρουάριο του 2005, έχει επικυρωθεί από περισσότερες από 150 χώρες αλλά δεν έχει επικυρωθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα.


Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο, οι βιομηχανικές χώρες πρέπει μέχρι το 2012 να μειώσουν τις εκπομπές CO2 τους κατά 5,2% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Πρόσθετα
Τα πρόσθετα βελτιώνουν τις ιδιότητες του σκυροδέματος: το χρόνο πήξης, το ιξώδες, το πορώδες, τη μηχανική αντίσταση, κ.λπ. Υπάρχουν 9 οικογένειες πρόσθετων: επιταχυντές, επιβραδυντές, πλαστικοποιητές, βελτιωτικά ροής, αερακτικοί παράγοντες, αντιπηκτικοί παράγοντες, υδροαπωθητικοί παράγοντες και σκληρυντές.
Πρόσθετα Συνδετικά Υλικά

Είναι τα πρόσθετα τσιμέντου. Αυτά χρησιμοποιούνται σε διαφορετικές αναλογίες κατά την τελευταία φάση της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου. Τα πρόσθετα επιτρέπουν τη δημιουργία μιας σειράς τσιμέντων με διαφορετικές ιδιότητες. Μπορεί να είναι:

 • Φυσικής προέλευσης, για παράδειγμα ασβεστόλιθος, ηφαιστειογενή, ιζηματογενή πετρώματα (ποζολανικό πέτρωμα),
 • Βιομηχανικής προέλευσης, για παράδειγμα υποπροϊόντα της χαλυβουργίας (σκωρία από υψικαμίνους), της βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών (σιδηροπυρίτιο) και μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού με καύση άνθρακα (ιπτάμενη τέφρα).

 

 

Η χρήση πρόσθετων τσιμέντου μειώνει τις εκπομπές CO2:

 • Πρώτον, επειδή με τη χρήση των πρόσθετων στην παραγωγή τσιμέντου μειώνεται αυτομάτως η αναλογία του κλίνκερ (στη φάση διάσπασης ανθρακικών αλάτων απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα CO2),
 • Δεύτερον, επειδή χρησιμοποιεί βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία διαφορετικά θα απορρίπτονταν και θα έπρεπε να υποβληθούν σε επεξεργασία από τις τοπικές αρχές.

 

Πόρτλαντ

Η ονομασία 'Portland' προέρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία.


Τα γκρι πετρώματα αυτής της περιοχής έχουν σύνθεση και εμφάνιση παρόμοιες με εκείνες του τσιμέντου. Το τσιμέντο Portland είναι γενικός όρος που χρησιμοποιείται για το βασικό τσιμέντο. Παράγεται με την άλεση του κλίνκερ που έχει παρασκευαστεί με έψηση ενός πολύ προσεκτικά ετοιμασμένου μίγματος ασβεστόλιθου, πυριτίου, αργιλίου και σε ορισμένες περιπτώσεις, άλλων συστατικών.

Σ

Σκυρόδεμα

Το σκυρόδεμα είναι ένα δομικό υλικό, το οποίο φτιάχνεται με την ανάμιξη νερού, αδρανών και άμμου με ένα συνδετικό παράγοντα (συνήθως τσιμέντο) και, εάν χρειάζεται, με πρόσθετα. Το μίγμα φτιάχνεται σε εργοτάξια και εργοστάσια.


Τα χαρακτηριστικά του σκυροδέματος μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την επιλογή του τσιμέντου και της αναλογίας τσιμέντου/αδρανών, τον τύπο αδρανών που χρησιμοποιούνται, την προσθήκη πρόσθετων, κ.λπ. Πολύ σημαντικό ρόλο στην απόδοση και την εμφάνισή του μπορεί παίζει και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σκυρόδεμα και κατεργαζόμαστε τις επιφάνειες.

Σκωρία
Αυτό το μίγμα άσβεστου, αργιλίου και πυριτίου παράγεται όταν γίνεται σύντηξη σιδήρου με κωκ σε υψικάμινο. Η σκωρία συσσωρεύεται στην κορυφή του τηγμένου χυτοσίδηρου. Ένα ψυχθεί γρήγορα, οι υδραυλικές της ιδιότητες είναι πολύ παρόμοιες με εκείνες του κλίνκερ. Η σκωρία χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να υδατωθεί και προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα σε διαβρωτικές συνθήκες. Συνεπώς, είναι κατάλληλη ως πρόσθετο για τσιμέντο και σκυρόδεμα ώστε να προκαλείται αναγωγή των εκπομπή των εκπομπών CO2.
Σκόνη πυριτίου
Αυτό το υποπροϊόν του κλάδου πυριτίου προκύπτει όταν θερμαίνεται ο χαλαζίας σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα λεπτά σωματίδια σκόνης πυριτίου είναι μόλις 0,2 μικρόμετρα – συλλέγεται από ηλεκτροστατικά φίλτρα για να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο στο τσιμέντο.
Σοβάς
Σοβάς είναι μια λεπτή στρώση πολτού ή κονιάματος που επιστρώνεται σε τοίχο για να βελτιώσει την εμφάνισή του. Προστατεύει τον τοίχο από τα στοιχεία και του δίνει ελκυστική και ομοιόμορφη όψη. Επίσης συμβάλλει στη μόνωση. Αποτελείται από ένα συνδετικό υλικό (άσβεστο, γύψο, τσιμέντο), αδρανή και μερικές φορές, χρωστικές για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο χρώμα.
Συμπαγές πέτρωμα
Το πέτρωμα αυτό προέρχεται από αποθέσεις σκληρών πετρωμάτων. Συμπαγή πετρώματα είναι κυρίως παλιοί ασβεστολιθικοί σχηματισμοί ή ηφαιστειογενή πετρώματα, τα οποία αποκαλούνται εκριξηγενή πετρώματα. Τα πετρώματα αυτά μπορούν να εξορυχθούν για να αποτελέσουν αδρανή υλικά. Τα εξορυσσόμενα ορυκτά καθαρίζονται πριν τη θραύση τους.
Συνθετικός γύψος

Οι πόροι φυσικού γύψου είναι περιορισμένοι. Ο συνθετικός ή χημικός γύψος αποτελεί ένα χρήσιμο εναλλακτικό υλικό του μη ανανεώσιμου φυσικού γύψου.


Οι κύριες πηγές είναι:

 • το φωσφορικό οξύ,
 • άλλα μεταλλικά οξέα (κιτρικό οξύ, κ.λπ.),
 • η αποθείωση αερίων,
 • η ουδετεροποίηση του όξινου νερού (θειικό οξύ) από τον κλάδο διοξειδίου του τιτανίου.

 

Από τα 60 εκατομμύρια τόνους γύψου που παράγονται παγκοσμίως, το ήμισυ σχεδόν είναι συνθετικός γύψος (ή αλλιώς χημική γύψος).

Σφράγιση
Σφράγιση είναι η οικοδομική εργασία κατά την οποία το άκρο ενός τεμαχίου ξύλου ή μετάλλου εισάγεται μέσα στην τοιχοδομή, την οροφή ή το δάπεδο. Γενικά, δημιουργείται ένα κοίλωμα στο οποίο τοποθετείται το άκρο της δοκού ή της κολώνας. Στη συνέχεια, η περιοχή πληρώνεται με κονίαμα ταχείας πήξης, ή ασβεστοκονίαμα.

Τ

Τσιμέντο
Το τσιμέντο είναι ένα υδραυλικό συνδετικό υλικό, το οποίο παράγεται μέσω θέρμανσης και μετά άλεσης μίγματος ασβεστόλιθου και αργίλου. Τα περισσότερα τσιμέντα φτιάχνονται από κλίνκερ και πρόσθετα, και χρησιμοποιούνται συνήθως σε μορφή σκόνης. Το τσιμέντο πήζει όταν είναι αναμεμιγμένο με νερό. Σε συνδυασμό με άμμο και αδρανή (σκύρα ή χαλίκι), μετατρέπεται σε πολύ σκληρό και ανθεκτικό κονίαμα ή σκυρόδεμα.
Τσιμεντοκονία
Η τσιμεντοκονία είναι μία λεπτή στρώση κονιάματος (15 έως 50 mm) που διαστρώνεται σε πλάκες ή άλλα υλικά βάσης. Δημιουργεί επίπεδη επιφάνεια και γενικά καλύπτεται στη συνέχεια από άλλο υλικό, όπως πλακίδια δαπέδου.

Υ

Υδραυλικότητα
Υδραυλικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο σκληραίνει ένα υλικό με την παρουσία νερού.
Υπερπλαστικοποιητής
Ο υπερπλαστικοποιητής είναι ένα πρόσθετο το οποίο αναμιγνύεται με το σκυρόδεμα, το κονίαμα ή το ένεμα αμέσως πριν τη χρήση τους. Ο κύριος σκοπός του είναι να βελτιώνει την επεξεργασιμότητα του μίγματος. Ο δευτερεύων ρόλος του είναι να τροποποιεί το χρόνο πήξης ή σκλήρυνσης. Οι υπερπλαστικοποιητές ορισμένες φορές αποκαλούνται και "βελτιωτικά ροής".

Φ

Φυσικός γύψος
Η φυσική γύψος είναι ένα ορυκτό που εξορύσσεται από λατομεία με τη μορφή μικρών λευκών κρυστάλλων, συσσωματωμένων σε μεγάλες μάζες. Προέρχεται από ιζηματογενή πετρώματα που δημιουργούνται από άνυδρο θειικό ασβέστιο.

Χ

Χαλίκι
Το χαλίκι παράγεται με τη θραύση σκληρών πετρωμάτων. Αυτά τα δείγματα χαλικιού έχουν διαστάσεις από 5 έως 25 mm. Το χαλίκι χρησιμοποιείται ως αδρανές για την παραγωγή σκυροδέματος και ως βάση για τη διάστρωση οδοστρωμάτων.
Χαλαρό πέτρωμα
Τα χαλαρά πετρώματα είναι αλλουβιακές αποθέσεις σε κοίτες ποταμών. Είναι κατάλληλα για χρήση ως αδρανή υλικά.
 • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.