Προϊόντα
Χύδην
  1. Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ πρώιμης αντοχής ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, προκατασκευής, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος, που απαιτείται γρήγορη αφαίρεση των καλουπιών.

  2. Είναι ένα Ποζολανικό τσιμέντο ιπτάμενης τέφρας - ασβεστολίθου πρώιμων αντοχών κατάλληλο για όλες τις οικοδομικές εφαρμογές (έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος). 

  3. Το CEM II / B-M (P-W-L) 42,5 N είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ ιπτάμενης τέφρας - ποζολάνης - ασβεστόλιθου ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικότερο στην προσβολή θειικών και έχει χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης.

  4. Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ με ποζολάνη ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικότερο σε προσβολή θειικών και έχει χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης.

  5. Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ υψηλής πρώιμης αντοχής ειδικά κατάλληλο για ευκολότερο πρώιμο ξεκαλούπωμα και προκατασκευασμένα προϊόντα σκυροδέματος, που απαιτείται γρήγορη αφαίρεση των καλουπιών.

  6. Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ κατάλληλο για ακραίες διαβρωτικές συνθήκες, με υψηλή συγκέντρωση θειικών.

  7. Το λευκό τσιμέντο CEM I 52,5 R είναι κατάλληλο για εφαρμογή σοβά (τελευταία στρώση), καθώς και για όλες τις εφαρμογές σκυροδέματος, που απαιτείται λευκό χρώμα.

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.