Προϊόντα
  • Σελιδοδείκτης

Τσιμέντο CEM II / A - P 42,5 N

Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ με ποζολάνη ειδικά κατάλληλο για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικότερο σε προσβολή θειικών και έχει χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης.

Το CEM II / A - P 42,5 N έχει ως βάση κλίνκερ τύπου Πόρτλαντ που έχει αλεσθεί μαζί με φυσικά πρόσθετα (συνδετικά). Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, το CEM II / A - P 42,5 N είναι ένα Σύνθετο Τσιμέντο Πόρτλαντ κατηγορίας αντοχής 42,5. Το CEM II / A - P 42,5 N καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1, έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.

 

Εφαρμογές

Οπλισμένο σκυρόδεμα κατασκευών

Παραθαλάσσιο σκυρόδεμα

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες εφαρμογές, που είναι κατάλληλες για τσιμέντο Πόρτλαντ CEM I.

 

Θα πρέπει να γίνει αναφορά στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (KΤΣ 97).

 

Ιδιότητες

Φαιό χρώμα

Σταθερότητα στην αντοχή, που ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμόρφωσης του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1.

Συμβατό με πρόσθετα σκυροδέματος.

Συνιστάται να γίνονται δοκιμές, ώστε να προσδιορίζονται οι βέλτιστες αναλογίες ανάμιξης.

 

Διαθεσιμότητα

Το CEM II / A - P 42,5 N διατίθεται χύδην σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Αποθήκευση

Το χύδην προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο σιλό.

 

Όροι Χρήσης

Το τσιμέντο CEM II / A - P 42,5 N μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλη ποικιλία σκυροδεμάτων.

Για άριστη απόδοση του τσιμέντου CEM II / A - P 42,5 N σε σκυρόδερμα ή σε άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σωστά.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα μίγματα, χρησιμοποιήστε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα σωστά υλικά, τη σωστή αναλογία και να αναμιγνύετε τα υλικά κατάλληλα, να προσθέτετε τη σωστή ποσότητα νερού και να γίνεται σωστή συμπύκνωση, ωρίμανση και προστασία του σκυροδέματος. Όταν χρησιμοποιείτε τσιμέντο CEM II / A - P 42,5 N, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ωρίμανσή του.

Επίσης πρέπει να τηρείται και η ορθή πρακτική για ζεστό και ψυχρό καιρό, αντίστοιχα.

Η ποιότητα της τελικής επίστρωσης του υλικού εξαρτάται από την επιδεξιότητα και εξοικείωση του τεχνίτη με τα υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το τσιμέντο CEM II / A - P 42,5 N και την πλήρη σειρά τσιμέντων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η επαφή σωματικών υγρών (όπως ο ιδρώτας) με σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Το τσιμέντο ανήκει στις ερεθιστικές χημικές ουσίες (Hazard Information and Packaging Regulations).

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.