Προϊόντα
  • Σελιδοδείκτης

Τσιμέντο τύπου CEM I 42,5N SR5 (ανθεκτικό στα θειικά)

Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ κατάλληλο για ακραίες διαβρωτικές συνθήκες, με υψηλή συγκέντρωση θειικών.

Το τσιμέντο CEM I 42,5N SR5 έχει ως βάση κλίνκερ τύπου Πόρτλαντ, ειδικών προδιαγραφών που έχει αλεσθεί μαζί με γύψο και είναι κατηγορίας αντοχής 42,5. Το τσιμέντο CEM I 42,5N SR5 καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1, είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.

 

Εφαρμογές

Σκυρόδεμα για διαβρωτικά περιβάλλοντα (θειικά).

 

Θα πρέπει να γίνει αναφορά στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (KΤΣ 97).

 

Ιδιότητες

Σκούρο φαιό χρώμα

Συμβατό με πρόσθετα σκυροδέματος.

Συνιστάται να γίνονται δοκιμές, ώστε να προσδιορίζονται οι βέλτιστες αναλογίες ανάμιξης.

 

Διαθεσιμότητα 

Το τσιμέντο τύπου CEM I 42,5N SR5 διατίθεται χύδην σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Αποθήκευση

Το χύδην προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο σιλό.

 

Όροι Χρήσης

Για άριστη απόδοση του τσιμέντου CEM I 42,5N SR5 σε σκυρόδερμα ή σε άλλα προϊόντα, είναι σημαντικό να χρησιμοποιείται σωστά.

Για πληροφορίες σχετικά με τα συνιστώμενα μίγματα, χρησιμοποιήστε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τα σωστά υλικά, τη σωστή αναλογία και να αναμιγνύετε τα υλικά κατάλληλα, να προσθέτετε τη σωστή ποσότητα νερού και να γίνεται σωστή συμπύκνωση, ωρίμανση και προστασία του σκυροδέματος. Όταν χρησιμοποιείτε τσιμέντο CEM I 42,5N SR5, είναι πολύ σημαντικό να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ωρίμανσή του.

Επίσης πρέπει να τηρείται και η ορθή πρακτική για ζεστό και ψυχρό καιρό, αντίστοιχα.

Η ποιότητα της τελικής επίστρωσης του υλικού εξαρτάται από την επιδεξιότητα και εξοικείωση του τεχνίτη με τα υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το τσιμέντο CEM I 42,5N SR5 και την πλήρη σειρά τσιμέντων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η επαφή σωματικών υγρών (όπως ο ιδρώτας) με σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Το τσιμέντο ανήκει στις ερεθιστικές χημικές ουσίες (Hazard Information and Packaging Regulations).

  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.