Προϊόντα
  • Σελιδοδείκτης

Heracles™ λευκό τσιμέντο

Το Heracles™ λευκό τσιμέντο είναι κατάλληλο για εφαρμογή σοβά (τελευταία στρώση) καθώς και για όλες τις εφαρμογές σκυροδέματος, που απαιτείται λευκό χρώμα.

 

Το Heracles™ λευκό τσιμέντο (CEM I 52,5 R) καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 197-1. Έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα και φέρει σήμα CE.

 

Εφαρμογές

Το Heracles™ λευκό τσιμέντο είναι τσιμέντο κατάλληλο για σοβά και σκυρόδεμα.

 

Ιδιότητες

Λευκό χρώμα

Δεν περιέχει επιταχυντές πήξης και πρόσθετα σκυροδέματος.

 

Διαθεσιμότητα

Το Heracles™ λευκό τσιμέντο διατίθεται χύδην και σακευμένο σε ολόκληρη την Ελλάδα.

 

Αποθήκευση

Το χύδην προϊόν πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο σιλό. Οι σφραγισμένοι σάκοι πρέπει να φυλάσσονται σε υπερυψωμένα σημεία φύλαξης σε δροσερές και ξηρές συνθήκες.

 

Όροι Χρήσης

Θα πρέπει να προσδιορίζονται κατάλληλα οι κατηγορίες κονιαμάτων που περιέχουν Heracles™ λευκό τσιμέντο σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και να χρησιμοποιούνται σωστά για άριστη απόδοση και βελτιστοποίηση του κόστους.

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η σωστή ποσότητα τσιμέντου και να ρυθμίζεται η εργασιμότητα, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα της άμμου. 

Η ποιότητα της τελικής επίστρωσης του υλικού εξαρτάται από την επιδεξιότητα και εξοικείωση του τεχνίτη με τα υλικά και τις μεθόδους εφαρμογής.

 

Τεχνική Υποστήριξη

Για περισσότερες πληροφορίες ή συμβουλές σχετικά με το Heracles™ λευκό τσιμέντο και την πλήρη σειρά τσιμέντων της ΑΓΕΤ Ηρακλής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας.

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η επαφή σωματικών υγρών (όπως ο ιδρώτας) με σκόνη τσιμέντου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, δερματίτιδα ή εγκαύματα. Το τσιμέντο ανήκει στις ερεθιστικές χημικές ουσίες (Hazard Information and Packaging Regulations).

Heracles™ λευκό τσιμέντο
  • Σελιδοδείκτης

Σειρά Ενισχυμένων Τσιμέντων

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, πρωτοπόρος στην καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων τσιμέντου στην ελληνική αγορά, διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά τσιμέντων αυξημένης δραστικότητας HeraclesTM Ενισχυμένο και BasisTM Ενισχυμένο. Με την καινοτομία στο επίκεντρο της δράσης της για την ανάπτυξη υλικών και λύσεων για τον κατασκευαστικό κλάδο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής εφαρμόζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καινοτομική τεχνολογία της χωριστής άλεσης στην παραγωγή του τσιμέντου. 

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.