Σκυρόδεμα
  • Σελιδοδείκτης

Hydromedia™

Το υδατοπερατό σκυρόδεμα νέας γενιάς

Σκυρόδεμα πολύ υψηλής υδατοπερατότητας. Απορροφά το νερό της βροχής και διευκολύνει τη φυσική απορροή του στο έδαφος, επιτρέποντας την ομαλή τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων και την ταχύτερη διαχείριση των ομβρίων.

 

Η Lafarge με το καινοτόμο σκυρόδεμα Hydromedia προσφέρει:

  • Αποτελεσματική διαχείριση του βρόχινου νερού
  • Μειωμένες δαπάνες για αντιπλημμυρικές εγκαταστάσεις (λεκάνες περισυλλογής, σχάρες κλπ)
  • Καλύτερη αξιοποίηση των εκτάσεων γης εξοικονομώντας επιπλέον διαθέσιμο χώρο
  • Ευκολία εφαρμογής
  • Αντοχή στο χρόνο
  • Αισθητική που συνδυάζει χρώμα, πρακτικότητα και περιβαλλοντική συνείδηση
Hydromedia: Υδατοπερατό σκυρόδεμα νέας γενιάς

Animation flash

Για να δείτε την εφαρμογή πρέπει να κατεβάσετε τον Flash Player


Το νερό απορροφάται άμεσα

Το σκυρόδεμα μαζί με την υπόβαση των αδρανών συμπεριφέρονται ως μέσα απορρόφησης όταν η βροχή είναι πολύ δυνατή και βοηθούν στη μείωση της συγκέντρωσης μολυσματικών στοιχείων στο νερό.

 

Το υλικό χρησιμεύει ως μέσο αποστράγγισης των όμβριων υδάτων

Χάρη στην υψηλή διαπερατότητα του υλικού και στο διαθέσιμο «αποθηκευτικό» χώρο που δημιουργούν τα υποκείμενα αδρανή, το νερό της βροχής εκτρέπεται μακριά από το αστικό σύστημα διοχέτευσης όμβριων υδάτων. Η επιφάνεια παραμένει προσβάσιμη και ασφαλής και το δίκτυο απομάκρυνσης - αποστράγγισης όμβριων υδάτων δεν υπερφορτώνεται.

Το συσσωρευμένο νερό επιστρέφει με φυσικό τρόπο στο υπέδαφος

Το υπέδαφος «αναπνέει» και διατηρεί μία κανονική υγρασία. Με αυτό τον τρόπο παραμένει ικανό να απομακρύνει τη μόλυνση από το νερό που το διαπερνά. Σε αστικό περιβάλλον, αυτό το υπέδαφος διατηρεί την ικανότητα του να απορροφά φορτία, ενώ αντίθετα όταν «στεγνώσει» μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τα κτίρια.

  • Σελιδοδείκτης
Cement

Σκυρόδεμα & Αδρανή Υλικά

Η Lafarge διεθνώς

Μάθετε περισσότερα για τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Lafarge διεθνώς.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.