Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Όραμα

Η δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη αντανακλάται στις αρχές μας και καθοδηγεί τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η δράση του Ομίλου Lafarge παγκοσμίως

Η Lafarge είναι προμηθευτής βασικών δομικών προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων που απαιτούνται για την οικοδόμηση πιο ανθρώπινων και βιώσιμων πόλεων.

 

Στόχος του Ομίλου είναι να βοηθήσει κάθε άνθρωπο, ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κουλτούρα ή τη γεωγραφία, να αποκτήσει ποιοτική στέγαση, οικονομικά προσιτή. Οι Στόχοι Αειφορίας 2020 θα βοηθήσουν τη Lafarge να δημιουργήσει μια καθαρά θετική συνεισφορά στην κοινωνία.

 

Αυτό δεν πρόκειται για φιλανθρωπία: πρόκειται για τον προσδιορισμό του ρόλου του Ομίλου απέναντι στην κοινωνία, δημιουργώντας την ίδια στιγμή αξία για τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις κοινότητες.

 

Οι δραστηριότητες της Lafarge έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Όμιλος θέλει να είναι ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες όσον αφορά στην υγεία και την ασφάλειας, την προώθηση της διαφορετικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εφαρμογή αυστηρών κανόνων για τη διακυβέρνηση και της συμμετοχής σε ολοκληρωμένο και διαφανή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους.

 

Οι Στόχοι Αειφορίας 2020 είναι η δέσμευση της Lafarge για τις μελλοντικές γενιές.

Στόχοι Αειφορίας της ΑΓΕΤ Ηρακλής

Όλες οι χώρες όπου η Lafarge έχει παρουσία πρέπει να αναλάβουν τη δική τους δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και την εφαρμογή των Στόχων Αειφορίας.

 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής αναπτύσσει τους Στόχους Αειφορίας 2020 (το προηγούμενο πρόγραμμα Στόχοι Αειφορίας 2012 ολοκληρώθηκε) - σε σύγκλιση με τους διεθνείς στόχους του ομίλου Lafarge - με στόχο τη δημιουργία αμιγώς θετικής συμβολής στην κοινωνία και το περιβάλλον.

 

Οι Στόχοι Αειφορίας 2020 οργανώνονται γύρω από τρεις βασικούς άξονες: Κτίζοντας κοινότητες, Κτίζοντας αειφόρα και Χτίζοντας την κυκλική οικονομία. Οι στόχοι αυτοί αντανακλούν την ολοκληρωμένη προσέγγισή μας σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης σε όλη την αλυσίδα αξιών μας - ελαχιστοποιώντας το αποτύπωμα της παραγωγικής μας διαδικασίας και παρέχοντας στην αγορά καινοτόμες λύσεις, που θα συμβάλλουν σε πιο βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.  

Προστασία Περιβάλλοντος

Ως μέρος της δέσμευσης για βιώσιμη ανάπτυξη, η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως μέλος της Lafarge, εδώ και χρόνια έχει ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά θέματα στη στρατηγική και την κουλτούρα της.

 

Η νέα Πολιτική Περιβάλλοντος αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη και την προσέγγισή μας στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως προς την προστασία του περιβάλλοντος. Ο στόχος μας έχει τεθεί να είναι στο επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στις ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες των κοινωνικών μας εταίρων.

 

Η Lafarge είναι πρωτοπόρος και ηγέτης του κλάδου στην αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων. Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η εταιρική υπευθυνότητα αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Lafarge, όπως επαναβεβαιώνουν οι Στόχοι Αειφορίας 2020.

 

Σύμφωνα με τη νέα Πολιτική, κάθε μονάδα του Ομίλου Lafarge οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης, με την αποτελεσματική εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

 

Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτή τη συλλογική μας δέσμευση να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Με τον τρόπο αυτό καταδεικνύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία, τις επόμενες γενιές, κτίζοντας καλύτερες πόλεις.

 

Η Πολιτική Περιβάλλοντος είναι αναρτημένη σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο τοπικό δίκτυο και στο επίσημο website της εταιρείας.

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.