Όραμα
  • Σελιδοδείκτης
Πρωτοβουλιες & συνεργασίες

Στον Όμιλο Lafarge υπάρχει εδραιωμένη παράδοση συνεργασιών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι παγκόσμιες συνεργασίες με διεθνείς οργανώσεις, όπως WWF Ιnternational, CARE και Habitat for Humanity, καθώς και η συμμετοχή σε πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως το CSI στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

 

Αξιοποιώντας την επιρροή μας στη βιομηχανία

Ο Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής αξιοποιεί την επιρροή του θετικά για την εδραίωση της Αειφορίας στην Ελλάδα.

 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι μεταξύ των ιδρυτικών μελών του Ελληνικού Δικτύου για το Οικουμενικό Σύμφωνο, το οποίο συστήθηκε το Μάιο 2008. Το δίκτυο έχει ως σκοπό την προαγωγή και τήρηση των δέκα αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. όσον αφορά τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής, ως μέλος, έχει δεσμευτεί απέναντι στις αρχές αυτές και τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που συνδέονται με την εφαρμογή τους.

 

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής είναι επίσης ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο φορέας συστήθηκε υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, το Νοέμβριο 2008 και αποτελεί τον εκπρόσωπο στην Ελλάδα του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (World Business Council for Sustainable Development, WBCSD). 

Ο Όμιλος Lafarge στο WBCSD

Η Lafarge είναι ιδρυτικό μέλος του Cement Sustainability Initiative, μέσω του οποίου συμμετέχουν στο WBCSD οι βιομηχανίες τσιμέντου.

Το Cement Sustainability Initiative (CSI) δημιουργήθηκε το 1999 και αποτελεί μία εξειδικευμένη πλατφόρμα συνεργασίας, διάχυσης γνώσης, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης για τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας. Το CSI απαριθμεί 18 μέλη και έχει δραστηριότητα σε περισσότερες από 100 χώρες. Στην παρούσα φάση συμπροεδρεύει η Lafarge.

 

Το WBCSD είναι ο διεθνής φορέας, ο οποίος έχει συσταθεί από περισσότερες από 200 εταιρείες και ασχολείται αποκλειστικά με θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Τα μέλη του WBCSD προέρχονται από 35 χώρες και 20 κύριους βιομηχανικούς τομείς. 

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.