Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Προτεραιότητες

Η Lafarge έχει θέσει φιλόδοξους στόχους αειφόρου ανάπτυξης. Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί σε συγκεκριμένους τομείς με σαφείς στόχους και χρόνους υλοποίησης, ώστε όλοι οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο που σημειώνεται.

 

Με τους Στόχους Αειφορίας 2012, θέτουμε τους ανθρώπους και το περιβάλλον στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Υγεία και Ασφάλεια

Η εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια αποτελούν για Lafarge θεμελιώδη αξία και βασική προτεραιότητα σε κάθε δραστηριότητα μας.

 

Εφαρμόζουμε την Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του ομίλου Lafarge, η οποία έχει στόχο μηδέν ατυχήματα. Η αυστηρή πολιτική συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων και καθιερώνει τη Lafarge ως μία από τις ασφαλέστερες εταιρείες διεθνώς.

Κλιματική αλλαγή

Η αυξανόμενη συγκέντρωση CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Η παραγωγή του κλίνκερ, βασικού συστατικού του τσιμέντου, είναι μια εξαιρετικά ενεργοβόρα διεργασία.

 

Η ενεργειακή ένταση του τσιμέντου μπορεί να μειωθεί με την υποκατάσταση του κλίνκερ από άλλα πρόσθετα υλικά στην παραγωγή τσιμέντου ή με την υποκατάσταση των συμβατικών ορυκτών καυσίμων από εναλλακτικά καύσιμα με ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα, όπως η βιομάζα, η οποία χρησιμοποιείται επίσης στο μείγμα καυσίμων στο εργοστάσιο του Βόλου, στο οποίο χρησιμοποιείται φυσικό αέριο.

Προστασία βιοποικιλότητας

Ένας από τους κύριους τομείς της δραστηριότητάς μας είναι η εξόρυξη πρώτων υλών για τα εργοστάσια. Προτεραιότητα και στόχος μας σε όλη τη διαδικασία εξόρυξης είναι να μετριάζουμε τον αντίκτυπο και τις συνέπειες από την επέμβασή μας στο φυσικό περιβάλλον.

 

Πέρα από το σχέδιο αποκατάστασης του λατομείου που κατατίθεται ως μέρος της διαδικασίας για την αδειοδότηση, εφαρμόζουμε τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η Lafarge για την αποκατάσταση λατομείων. Με ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης για κάθε λατομείο, σκοπός είναι να παραδώσουμε στην κοινωνία ένα χώρο με περισσότερα στοιχεία βιοποικιλότητας ανάλογα με αυτά που υπήρχαν πριν την επέμβαση, καθώς και να βελτιώσουμε την εικόνα του τοπίου που δημιουργήθηκε μετά την επέμβαση.

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.