Προτεραιότητες
  • Σελιδοδείκτης
Τοπική δράση

Ενεργός συμβολή στην τοπική ανάπτυξη

Η κοινωνία γύρω από τις εγκαταστάσεις μας αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία των δραστηριοτήτων μας. Πέρα από γείτονές μας, είναι επίσης η βάση του εργατικού δυναμικού μας, πιθανοί πελάτες μας και πηγές έμπνευσης για τη βελτίωσή μας.

 

Έχουμε επίγνωση του ρόλου μας στην υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης.

 

Προσθέτοντας αξία

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής μπορεί να προσθέτει αξία σε τοπικές συνεργασίες και προγράμματα, αξιοποιώντας τα προϊόντα, τον εξοπλισμό, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και την εξειδίκευσή της, καθώς και συνεισφέροντας σε πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, που είναι σχετικές με τις προτεραιότητές της, όπως η Υγεία & Ασφάλεια, η εκπαίδευση και το περιβάλλον, καθώς και τοπικά έργα υποδομών.

 

Ειδικότερα το 2010, η υποστήριξη που παρείχαν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αφορούσε κατά 25% σε πρωτοβουλίες υγείας και ασφάλειας, 26% σε έργα βελτίωσης των τοπικών υποδομών και 31% κατευθύνθηκε σε περιβαλλοντικά έργα και έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πρωτοβουλίες τοπικών φορέων.

Πρόγραμμα ΠΡΑΚΣΗ

Το πρόγραμμα ΠΡΑΚΣΗ είναι ένα διαρκές αναπτυξιακό πρόγραμμα που υλοποιεί η ΑΓΕΤ Ηρακλής στην περιοχή της Εύβοιας. Περιλαμβάνει δράσεις όπως η υποστήριξη τοπικού προγράμματος πυροπροστασίας, ενίσχυση αποκατάστασης και διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος, προαγωγή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και προγράμματα για την ενίσχυση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

 

Υγεία και Ασφάλεια

Η δέσμευσή της ΑΓΕΤ Ηρακλής για την υγεία και την ασφάλεια ως κορυφαία προτεραιότητα σε καθημερινή βάση δεν είναι αισθητή μόνο στους εργαζομένους της αλλά και στις τοπικές κοινωνίες γύρω της. Σημαντικό μέρος της ενέργειας, των γνώσεων και των πόρων αφιερώνεται σε πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας που αφορούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η., η εταιρεία ανέλαβε μια σημαντική πρωτοβουλία στο εργοστάσιο του Μηλακίου προς όφελος της γειτονικής κοινότητας. Το 2009 ανακαινίστηκαν και αποκαταστάθηκαν οκτώ αγροτικά ιατρεία που είχαν υποστεί ζημιές ή έπασχαν από έλλειψη βασικού εξοπλισμού. Η πρωτοβουλία αυτή δημιούργησε τις προϋποθέσεις, ώστε η εξέταση των ασθενών να γίνεται σε αξιοπρεπείς συνθήκες.

 

Τα ασθενοφόρα των εργοστασίων εξυπηρετούν συχνά επείγουσες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, το εργοστάσιό στη Χαλκίδα έχει δωρίσει ένα όχημα διάσωσης 4x4 στο τοπικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού.

 

Διαρκής είναι η δέσμευσή της εταιρείας για αύξηση της ευαισθητοποίησης, ιδίως σε θέματα οδικής ασφάλειας από το εργοστάσιο της Χαλκίδας, καθώς το ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή της Εύβοιας είναι ανησυχητικό. Η εκστρατεία που υλοποιούμε σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις, εστιάζει στην ασφάλεια των πεζών, τις κυκλοφοριακές συνθήκες της πόλης, την ασφάλεια των οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας και τη σχέση ανάμεσα στην υγεία και την ασφάλεια των οδηγών. Τον Ιούνιο του 2010 οργανώθηκε στο εργοστάσιο εκπαιδευτική ημερίδα για την ασφάλεια των πεζών και των οδηγών μεγαλύτερης ηλικίας ενώ και αντίστοιχα τον Σεπτέμβριο για την ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία, από την τροχαία Χαλκίδας. Έγινε επίσης ενημέρωση για το έργο των σχολικών τροχονόμων, τη διαχείριση και κυκλοφορία των οχημάτων και τις κατάλληλες υποδομές ασφάλειας.

 

Το εργοστάσιο της Χαλκίδας διοργάνωσε το 2010 μια εκπαιδευτική άσκηση θαλάσσιας διάσωσης για τους τοπικούς προπονητές και αθλητές, η οποία πραγματοποιήθηκε από την τοπική σχολή κατάδυσης στο πλαίσιο του προγράμματος Ασφάλεια στη Θάλασσα. Το 2009, το εργοστάσιο Μηλακίου υποστήριξε το σεμινάριο ναυαγοσωστικής που διοργανώθηκε από τον τοπικό Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Αλιβερίου, σε συνεργασία με την Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία για περισσότερα από 600 παιδιά δημοτικών σχολείων της περιοχής.

Εκπαίδευση σε  θέματα  διάσωσης και πρώτων Βοηθειών

Εκπαίδευση σε θέματα διάσωσης και πρώτων Βοηθειών, Χαλκίδα

Υποστήριξη της εκπαίδευσης

Το 2009, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2009 - 2010, ανακοινώθηκε η συνεργασία της εταιρείας με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. Το πρόγραμμα υποστηρίζει σεμινάρια και εργαστήρια για θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υγείας και πολιτισμού, τα οποία οργανώνονται στη διάρκεια του σχολικού έτους για τους 1.800 δασκάλους και τους 1.570 καθηγητές της Εύβοιας, καθώς και δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα σχολεία και συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό. Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε επίσης το 2010.

 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους, τα τρία εργοστάσια επίσης δημιουργούν ευκαιρίες για επισκέψεις από σχολεία και άλλες ξεναγήσεις κοινωνικών εταίρων στις εγκαταστάσεις τους. Μαθητές της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο Χαλκίδας συμμετείχαν στο πρόγραμμα βελτίωσης των χώρων του εργοστασίου «βάζουμε πράσινο στο εργοστάσιο». Παράλληλα με τα έργα ανακαίνισης του εργοστασίου, το πρόγραμμα περιλάμβανε εκτεταμένη φύτευση με δέντρα και αυτόχθονα είδη φυτών και τη δημιουργία βοτανικού μονοπατιού μέσα στο εργοστάσιο, με πληροφορίες για την προέλευση και τα χαρακτηριστικά τους. Το Δεκέμβριο του 2010, όταν εγκαινιάστηκε το μονοπάτι, συμμετείχαν στη φύτευση και παρακολούθησαν παρουσίαση για τη βιοποικιλότητα από βοτανολόγο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής ιστορίας.

Ξενάγηση στο περιβαλλοντικό μονοπάτι

Ξενάγηση στο περιβαλλοντικό μονοπάτι

Τοπικές υποδομές

Οι δωρεές σε είδος, οι οποίες αποτελούν μέρος της ενίσχυσης τοπικών προγραμμάτων, περιλαμβάνουν συχνά το δανεισμό μηχανημάτων και εργαλείων και την προσφορά προϊόντων και υλικών για τοπικά έργα υποδομής.

 

Τα εργοστάσια της εταιρείας υποστηρίζουν τους πληγέντες από πλημμύρες στις περιοχές που δραστηριοποιούνται (μέσω του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η. στην Εύβοια). Ειδικότερα έχουν προσφέρει βοήθεια και υλικά για την αποκατάσταση κατεστραμμένων αγροτικών δρόμων και τη διάνοιξη τοπικού οδικού δικτύου, καθώς και για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων οχθών ποταμών. Εκτός από αυτά τα έργα, το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε σε αιτήματα μεμονωμένων εργαζομένων και κατοίκων στην Εύβοια για την αποκατάσταση ζημιών σε κατοικίες και προσωπικά είδη, οι οποίες προκλήθηκαν από τις πλημμύρες.

 

Επίσης με την υποστήριξη του προγράμματος ΠΡ.Α.Κ.Σ.Η πραγματοποιείται στην Εύβοια ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντικών ομάδων περιπολιών από το δίκτυο των δήμων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η εκπαίδευση γίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης πυρκαγιών και ασκήσεις κατάσβεσης και πρόληψης (το 2010 στην εκπαίδευση συμμετείχε το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αλιβερίου).

Εκπαίδευση εθελοντών πυροπροστασίας

Εκπαίδευση εθελοντών πυροπροστασίας, Μηλάκι

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συμμετέχουν πάντοτε σχεδόν στα προγράμματα υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών, είτε εθελοντικά είτε εκτελώντας εργασίες. Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν  μεταξύ άλλων σε έργα προστασίας του φυσικού τοπίου και δραστηριότητες καθαρισμού γύρω από τις εγκαταστάσεις, όπως καθαρισμός παραλιών, απομάκρυνση εξοπλισμού, κα.

 

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.