Αειφόρος ανάπτυξη
  • Σελιδοδείκτης
Παραδείγματα δράσης

Η αειφόρος ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται με απλές δηλώσεις καλών προθέσεων. Απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες. Μάθετε περισσότερα για παραδείγματα καλών πρακτικών στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

 

Περιβάλλον

Οι δεσμεύσεις μας για το περιβάλλον καλύπτουν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Μάθετε περισσότερα για παραδείγματα καλών πρακτικών.

Κοινωνία

Μάθετε περισσότερα για δράσεις μας που συνεισφέρουν σε πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας, προγράμματα ανάπτυξης των ανθρώπων μας, καθώς και για μέτρα και προγράμματα για την υγεία και ασφάλεια.

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.