Παραδείγματα δράσης
  • Σελιδοδείκτης
Περιβάλλον

Ως μέρος της δέσμευσής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά θέματα στη στρατηγική και την κουλτούρα μας. Οι δεσμεύσεις μας καλύπτουν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Βιοποικιλότητα και αποκατάσταση λατομείων

Διατήρηση πόρων και μείωση αποτυπώματος δραστηριοτήτων

Προστασία υδάτινων πόρων

  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2016 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2016. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.