Παραδείγματα δράσης
  • Σελιδοδείκτης

Εργοστάσιο Βόλου - Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τη βιοποικιλότητα

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής προχωρά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για πρόγραμμα ενίσχυσης βιοποικιλότητας σε δύο λατομεία της στην Ανάβρα και την Αγριά, Μαγνησίας.

Στόχος

Στόχος της συνεργασίας είναι η καταγραφή και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση ανάπτυξης του σχεδίου αποκατάστασης των δύο μεταλλευτικών περιοχών και της ενίσχυσης της τοπικής βιοποικιλότητας από την εταιρεία.

Πλαίσιο

Από το 2011, η επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα αξιολογήσει την υπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα στα δύο λατομεία και σε μια ζώνη 500 μέτρων γύρω από αυτά.

Αποτέλεσμα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Την εκτίμηση της κατάστασης της βιοποικιλότητας σε σύγκριση με άλλες περιοχές, χωρίς μεταλλευτική δραστηριότητα και τρόπους για την αύξηση του αριθμού και της αφθονίας των ειδών στην περιοχή των λατομείων.
  • Προτάσεις για την προστασία οποιωνδήποτε σπάνιων ή απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.

Προοπτικές

Η ΑΓΕΤ Ηρακλής σχεδιάζει να αξιοποιήσει τις γνώσεις που θα αποκομίσει από το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας και να τις επεκτείνει στα υπόλοιπα λατομεία της, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τα πρότυπα που ακολουθεί.

Λατομείο Ανάβρας

Λατομείο Ανάβρας

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.