Παραδείγματα δράσης
  • Σελιδοδείκτης

Εργοστάσιο Μηλακίου – Εξοικονόμηση υδάτινων πόρων

Το εργοστάσιο Μηλακίου αντικαθιστά φρέσκο πόσιμο νερό με αφαλατωμένο θαλασσινό και καλύπτει αυτόνομα τις λειτουργικές ανάγκες του σε νερό.

Στόχος

Η λειτουργία της μονάδας αφαλάτωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων του εργοστασίου έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την αυτόνομη κάλυψη των αναγκών σε νερό
  • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
  • Την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς του

Πλαίσιο

Το εργοστάσιο καταναλώνει νερό για α) άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία, β) διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου και των υπαίθριων σωρών υλικών για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης και γ) το πότισμα των φυτών στο εργοστάσιο και τις περιοχές αποκατάστασης του λατομείου.

 

Στο παρελθόν, το 90% του νερού για το εργοστάσιο μεταφερόταν από άλλη περιοχή με πλοία. Ένα ποσοστό 7% προερχόταν από το δημοτικό δίκτυο και το υπόλοιπο 3% από γεωτρήσεις. Μολονότι το εργοστάσιο ανακύκλωνε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό, η εξάρτηση από νερό άλλης περιοχής δεν ήταν μακροπρόθεσμα βιώσιμη.

Λύση

Το εργοστάσιο Μηλακίου εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων, το οποίο καλύπτει τον πλήρη κύκλο προμήθειας και διάθεσης νερού μετά τη χρήση στο εργοστάσιο.

 

Αξιοποιώντας τη θέση του εργοστασίου και τη μικρή απόσταση από τη θάλασσα, η Μονάδα Αφαλάτωσης κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2010. Αποτελεί μία τεχνολογικά προηγμένη και αειφόρο μέθοδο για τη μείωση της κατανάλωσης πόσιμου νερού. Με τη λειτουργία της, το εργοστάσιο αντικαθιστά φρέσκο πόσιμο νερό με αφαλατωμένο θαλασσινό και καλύπτει αυτόνομα τις ανάγκες του σε νερό για άμεση χρήση στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, το εργοστάσιο ανέθεσε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) να μελετήσει τον πιθανό αντίκτυπο, και να πραγματοποιήσει περιοδικές δοκιμές της ποιότητας του θαλασσινού νερού, καθώς και να παρακολουθήσει τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα πραγματοποιώντας ωκεανογραφικές μελέτες.

 

Εκτός από τη Μονάδα Αφαλάτωσης, το εργοστάσιο Μηλακίου έχει κατασκευάσει σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης όμβριων και επιφανειακών υδάτων. Το νερό αυτό χρησιμοποιείται για τη διαβροχή των υπαίθριων σωρών υλικών, μέσω εκτεταμένου δικτύου κανονιών, τη διαβροχή των δρόμων του εργοστασίου για τον περιορισμό της διάχυτης σκόνης και το πότισμα των φυτών. Η ποσότητα των επιφανειακών υδάτων διέρχεται μέσω συστήματος επεξεργασίας και στη συνέχεια μετά τον καθαρισμό συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται για διαβροχές και ποτίσματα.

 

Τον Δεκέμβριο 2010, το εργοστάσιο του Μηλακίου διοργάνωσε Ημέρα Ανοικτής Ενημέρωσης για την τοπική κοινωνία. Περισσότεροι από 150 άτομα επισκέφθηκαν το εργοστάσιο και τη νέα μονάδα αφαλάτωσης, όπου παρακολούθησαν παρουσίαση του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών για τη σχετική μελέτη.

Αποτέλεσμα

Η μονάδα αφαλάτωσης εξασφαλίζει το νερό για διεργασίες (350.000 - 400.000 m3 ετησίως) που χρειάζεται το εργοστάσιο.

Επένδυση

1,2 εκατ. ευρώ

Τοποθεσία

Εργοστάσιο Μηλακίου

Παρουσίαση της Μονάδας Αφαλάτωσης στην τοπική κοινωνία

Παρουσίαση της Μονάδας Αφαλάτωσης στην τοπική κοινωνία

Μονάδα Αφαλάτωσης

Μονάδα Αφαλάτωσης

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.