Παραδείγματα δράσης
  • Σελιδοδείκτης

Τσιμέντο - Βελτίωση οδικής ασφάλειας μέσω της χρήσης συστημάτων GPS σε οχήματα

Η απόλυτη προτεραιότητα που δίδεται στην Υγεία και Ασφάλεια δεν περιορίζεται μόνο στους εργαζομένους της εταιρείας αλλά επεκτείνεται και στους συνεργάτες της. Ειδικότερα για τις οδικές μεταφορές, η εταιρεία αναλαμβάνει δράσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ασφαλέστερες πρακτικές συμπεριφοράς από τους μεταφορείς. Η ΑΓΕΤ Ηρακλής έχει εγκαταστήσει εξελιγμένα συστήματα GPS στα σιλοφόρα οχήματα.

Στόχος

Η Lafarge μεριμνά για την ασφάλεια των εργαζομένων και των εργολάβων της. Στόχοι του Ομίλου είναι μηδέν θανατηφόρα ατυχήματα και να διατηρηθούν στο ελάχιστο τα ατυχήματα με απώλεια χρόνου εργασίας. Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται σιλοφόρα οχήματα φορτηγά των συνεργατών στις οδικές μεταφορές.

Λύση

Το 2009, η ΑΓΕΤ Ηρακλής αποφάσισε να εξοπλίσει τα σιλοφόροα οχήματα με GPS, για την παρακολούθηση και βελτίωση της εκτέλεσης του μεταφορικού έργου. Πλέον, είναι εφικτά:

  • Εντοπισμός οχημάτων,
  • Υπολογισμός της συντομότερης και της λιγότερο επικίνδυνης διαδρομής,
  • Παρακολούθηση του χρόνου οδήγησης,
  • Αναγνώριση υπέρβασης ορίων ταχύτητας, κ.λπ.

Αποτέλεσμα

Μέσα σε 6 μήνες, το σύστημα GPS οδήγησε σε μείωση κατά 97% των παραβιάσεων ορίων ταχύτητας και μείωση κατά 98% των ατυχημάτων.

 

Tο 2009, η χρήση GPS είχε ως αποτέλεσμα να μη σημειωθεί κανένα ατύχημα με ημέρες απώλειας εργασίας και κανένα που να χρήζει ιατρικής βοήθειας. Ο αριθμός των υπερβάσεων ορίων ταχύτητας μειώθηκε από 14.000 τον Ιανουάριο σε 20 το Δεκέμβριο, ποσοστό μείωσης 99,85% σε σχέση με το 2008. 

Προοπτικές

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνοδεύεται από εκτενές πρόγραμμα οδικής ασφάλειας:

  • Εκστρατείες επικοινωνίας και εκπαίδευσης,
  • 2.500 επιθεωρήσεις οχημάτων ετησίως,
  • Επιτόπιοι έλεγχοι σε οχήματα,
  • Υποχρέωση όλων των συνεργατών στις οδικές μεταφορές να συμμορφώνονται με την πολιτική Υγείας και Ασφάλειας του Ομίλου.

Ποιους αφορά

Συνεργάτες στις οδικές μεταφορές

Συνεργάτης στις οδικές μεταφορές

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης

Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 

Η Έκθεση Αειφορίας 2015 αποτελεί την όγδοη συνεχή ετήσια έκδοση της ΑΓΕΤ Ηρακλής και παρουσιάζει την απόδοση και την πρόοδό μας το 2015. Η έκθεση είναι επιπέδου comprehensive κατά GRI G4.    

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.