Τελευταία δελτία τύπου
  • Σελιδοδείκτης

Ημερομηνία 29/09/2015

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας την 29η Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Jean-Charles Blatz, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 18 του Καταστατικού της Εταιρίας και τη σχετική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18.6.2015, νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Μίχος για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους  2018 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. Η επικύρωση της εκλογής του κ. Γεωργίου Μίχου θα γίνει κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που θα συγκληθεί (Τακτική ή Έκτακτη).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος του Δ.Σ.    Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος               Jean-Claude Block, Group Senior Vice President Finance Operations, Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος       Pierre Deleplanque, εκτελεστικό μέλος

Μέλη        Γεώργιος Μίχος, Senior Vice President Concrete Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος     

Neil Curtis, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 Αριστοτέλης (Άρης) Καλιπολίτης,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος        

 

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας είναι τριετής και λήγει την 18.6.2018, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

 

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αποδέχθηκε την παραίτηση του κ. Pierre Deleplanque από το αξίωμα του Διευθύνοντος Συμβούλου από 1 Οκτωβρίου 2015 και εξέλεξε νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Γεώργιο Μίχο από 1.10.2015. 

 

Ο κ. Γιώργος Μίχος, 45 ετών, έχει εμπειρία 11 χρόνων στoν Όμιλο LafargeΗοlcim. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Lafarge το 2004 ως Γενικός Διευθυντής Marketing στην εταιρία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Το 2008 ανέλαβε τον ρόλο του Chief Operating Officer Lafarge Cement India. Το 2011 ανέλαβε  καθήκοντα Senior Vice President Cement Strategy and M&A στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου LAFARGE στο Παρίσι και από 1.1.2013 διετέλεσε Senior Vice President Concrete LΑFARGE SA.

 

Ο κ. Pierre Deleplanque αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Area Manager Emerging Europe στον Όμιλο LafargeHolcim, από 1 Οκτωβρίου 2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαρίστησε τον κ. Deleplanque για την προσφορά του στην Εταιρία ως Διευθύνων Σύμβουλος από 1 Οκτωβρίου 2008 μέχρι σήμερα, τον συνεχάρη για την προαγωγή του στην ιεραρχία του Ομίλου LafargeHolcim και τον εξέλεξε ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 1 Οκτωβρίου 2015.

 

 

Kατόπιν αυτών η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.10.2015 έχει ως εξής:

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης (Τάκης) Αθανασόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής  Πανεπιστημίου Πειραιώς, μη εκτελεστικό μέλος

Αντιπρόεδρος        Jean-Claude Block, Group Senior Vice President Finance Operations, Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Διευθύνων Σύμβουλος         Γεώργιος Μίχος, εκτελεστικό μέλος

Μέλη     Pierre Deleplanque, Area Manager Emerging Europe LafargeHolcim,    μη εκτελεστικό μέλος 

Neil Curtis, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος Lafarge SA, μη εκτελεστικό μέλος

Ανδρέας Γ. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αριστοτέλης (Άρης) Καλιπολίτης,  ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος        

 

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας είναι τριετής και λήγει την 18.6.2018, η οποία και μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2018 που θα κρίνει τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

 

 

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.