Τελευταία δελτία τύπου
  • Σελιδοδείκτης

Ημερομηνία 30/03/2016

Αποτελέσματα 2015 του Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής

Αθήνα 30/03/2016

 

Αποτελέσματα 2015 του Ομίλου Εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής

 

Οι πωλήσεις του Ομίλου επηρεάστηκαν από την ευνοϊκή ισοτιμία ευρώ δολαρίου, καθώς και από την ανάπτυξη δευτερευουσών πηγών εσόδων, υποσκελίζοντας την πτώση της εγχώριας ζήτησης, η οποία επηρρεάστηκε αρνητικά από την πολιτική και οικονομική αστάθεια. Ταυτόχρονα, τόσο οι κατασκευές κατοικιών όσο και έργων υποδομής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

 

χιλ. €

2015

2014

%

Κύκλος εργασιών

247.164

236.485

4.5%

Κέρδη προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA)

10.686

(13.737)

 

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους

(18.448)

(40.713)

 

 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αυξήθηκε το 2015 κατά 4,6% και ανήλθε σε 218.330 χιλιάδες Ευρώ έναντι 208.764 χιλιάδων Ευρώ το 2014 ενώ ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε το 2015 κατά 4,5% και ανήλθε σε 247.164 χιλιάδες Ευρώ έναντι 236.485 χιλιάδων Ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας το 2015 ανήλθαν σε ζημίες 16.069 χιλιάδες Ευρώ έναντι ζημιών 6.231 χιλιάδων Ευρώ το 2014 ενώ του Ομίλου ανήλθαν σε κέρδη 10.686 χιλιάδες Ευρώ έναντι ζημιών 13.737 χιλιάδων Ευρώ το 2014.

Η Εταιρία αναγνώρισε στις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως ζημία απομείωσης ύψους 31.486 χιλιάδων Ευρώ που αφορά στη συμμετοχή της στην ενοποιούμενη θυγατρική LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε. Η Εταιρία συνεχίζει την προσπάθεια της για περιορισμό του λειτουργικού κόστους καθώς και βελτιστοποίηση των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών. 

Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε ζημίες 18.448 χιλιάδες Ευρώ έναντι ζημιών 40.713 χιλιάδων Ευρώ το 2014, ενώ της Εταιρίας το 2015 ανήλθαν σε ζημίες 37.711 χιλιάδες Ευρώ έναντι ζημιών 26.372 χιλιάδων Ευρώ το 2014.

Το 2015 οι επενδύσεις του Ομίλου αυξήθηκαν και ανήλθαν σε 6.006 χιλ Ευρώ, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και επικεντρώθηκαν στη βελτίωση της Ασφάλειας και εργασιακής Υγείας, της περιβαλλοντικής απόδοσης, της αειφόρου ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

 

 

Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής

 

Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής, μέλος της LafargeHolcim, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα, έχοντας περισσότερα από 100 χρόνια παρουσίας στην αγορά. Με ένα δίκτυο 33 παραγωγικών και εμπορικών εγκαταστάσεων ανά την Ελλάδα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία τσιμέντου, αδρανών και σκυροδέματος, προσφέροντας στην αγορά προϊόντα και λύσεις που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής.

 

Με μια εξαιρετικά ισορροπημένη παρουσία σε 90 χώρες και εστίαση στο Τσιμέντο, τα Αδρανή Υλικά και το Έτοιμο Σκυρόδεμα, η LafargeHolcim (εισηγμένη στο δείκτη SIX του Ελβετικού Χρηματιστηρίου και στο Χρηματιστήριο Euronext του Παρισιού [με κωδικό LHN]) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο κλάδο των δομικών υλικών. Ο Όμιλος απασχολεί 100.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο και συνδυασμένες καθαρές πωλήσεις ύψους 29.5 δισ. Ελβετικών Φράγκων (27 δισ. Ευρώ) το 2015. Η LafargeHolcim αποτελεί το σημείο αναφοράς του κλάδου στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης και εξυπηρετεί κάθε κατασκευαστική ανάγκη - από μια μεμονωμένη οικοδομή έως τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα έργα - με την πιο ευρεία γκάμα προϊόντων προστιθέμενης αξίας, καινοτόμων υπηρεσιών και ολοκληρωμένων κατασκευαστικών λύσεων. Με δέσμευση στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για καλύτερες κατασκευές και υποδομές, καθώς και στη συνεισφορά σε μια υψηλότερη ποιότητα ζωής, ο Όμιλος είναι ιδανικά τοποθετημένος για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αυξανόμενης αστικοποίησης.

 

 

Περισσότερα στο www.lafarge.gr και www.lafargeholcim.com

Εργαλεία

Εγγραφείτε :
Μοιραστείτε :
  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.