Δημοσιογράφοι
  • Σελιδοδείκτης
Κέντρο εκδόσεων

Εδώ θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις στην Ελλάδα.

Όλες οι εκδόσεις

Στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες εκδόσεις για τους κοινωνικούς μας εταίρους, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα για τις δραστηριότητές μας. Μπορείτε να βρείτε έκθεση αειφορίας, περιβαλλοντικά έντυπα, παρουσίαση της εταιρείας και των εργοστασίων της...

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε όλες τις διαθέσιμες εκδόσεις μας.

 

  • Σελιδοδείκτης
test

Κέντρο εκδόσεων

Εκδόσεις από τον Όμιλο Lafarge

Κατεβάστε τις πρόσφατες εκδόσεις του Ομίλου Lafarge, οι οποίες εστιάζουν σε κύριες προτεραιότητές του όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η κοινωνική υπευθυνότητα και η καινοτομία.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.