Καριέρα
  • Σελιδοδείκτης
Γιατί να επιλέξετε τη Lafarge;

H Lafarge είναι μία εταιρεία η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Η ανάπτυξη και εξέλιξή της εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την αφοσίωση και τον υψηλό βαθμό επαγγελματισμού, που επιδεικνύουν οι άνθρωποί της. 

Παγκόσμιος ηγέτης στα δομικά υλικά

Η σταδιοδρομία στη Lafarge σημαίνει επιλογή ενός αναγνωρισμένου και επιτυχημένου πρωτοπόρου ομίλου, στον οποίο η επιχειρηματική στρατηγική οικοδομείται στην καινοτομία των προϊόντων. Ως ηγετική εταιρεία του κλάδου δομικών υλικών, επηρεάζουμε σημαντικά τόσο το μέλλον του κλάδου όσο και των συγγενών επαγγελμάτων.

Πολυεθνικός όμιλος

68.000 εργαζόμενοι σε 64 χώρες εργάζονται για να κάνουν καθημερινά πραγματικότητα την επιτυχία της Lafarge. O Όμιλός μας έχει αποκεντρωτική δομή και λειτουργεί σε μικρές μονάδες, προσφέροντας δυνατότητες ανέλιξης και ανάληψης νέων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εστιάζοντας στην αειφόρο ανάπτυξη

Η Lafarge λειτουργεί με γνώμονα τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Ο Όμιλος εργάζεται αδιάκοπα για την εναρμόνιση διαφορετικών προκλήσεων, όπως η οικονομική εξέλιξη, η προστασία του περιβάλλοντος και η κοινωνική ευθύνη.

Δίνοντας έμφαση στη μετακίνηση

Ο Όμιλος εταιριών Ηρακλής έχει παρουσία σε 29 νομούς σε όλη τη Ελλάδα και εμπορική παρουσία σε ολόκληρη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Ένας δυναμικός αριθμός στελεχών έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε διαφορετικούς τόπους, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Δίνοντας προτεραιότητα στην εκπαίδευση

Η Lafarge εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της. Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ξεχωριστές ανάγκες και δεξιότητες των ανθρώπων της, η εταιρεία σχεδιάζει επιμελώς τα καλύτερα προγράμματα ανάπτυξης. Η διαρκής και σε βάθος αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σωστός προγραμματισμός και η επιλογή των πλέον κατάλληλων εισηγητών και προγραμμάτων, μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιώνουμε συνεχώς το εκπαιδευτικό μας έργο. Η ανάπτυξη των ανθρώπων είναι πρωταρχικό μέλημα και σοβαρή δέσμευσή μας, καθώς πιστεύουμε ότι η προσωπική ανάπτυξη είναι ο σημαντικότερος συντελεστής για την απόδοση και την αλλαγή και προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων και την επίτευξη της στρατηγικής μας.

 

Για τη Lafarge, η εκπαίδευση των εργαζομένων είναι επένδυση για το μέλλον!

  • Σελιδοδείκτης
Cement

Αξίες

Για τη LafargeHolcim ο σεβασμός, η φροντίδα και ο εποικοδομητικός διάλογος με τους κοινωνικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένων και των εργαζομένων, είναι πρωταρχικής σημασίας. Οι αξίες αυτές αποτυπώνονται σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η εταιρεία επικεντρώνει τη λειτουργία της στην αειφόρο ανάπτυξη, εναρμονίζοντας τις προκλήσεις της οικονομικής ανάπτυξης με το σεβασμό στο περιβάλλον.

Social Media
LafargeHolcim. Cement, aggregates, Concrete.