ΛΑΒΑ

Oικονομικές πληροφορίες 2015

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές πληροφορίες 2014

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.

Οικονομικές πληροφορίες 2013

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Οικονομικές πληροφορίες 2012