CEM II A-P 42,5N

CEM II A-P 42,5N

Είναι ένα τσιμέντο Πόρτλαντ με ποζολάνη κατάλληλο ειδικά για έργα πολιτικού μηχανικού, οικοδομικά έργα, έτοιμο σκυρόδεμα και προϊόντα σκυροδέματος. Σε σύγκριση με το τσιμέντο CEM I είναι ανθεκτικότερο σε προσβολή θειικών και έχει χαμηλότερη θερμότητα ενυδάτωσης.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το CEM II A-P 42,5N

Δελτίο Δεδομένων Υγείας και Ασφάλειας (pdf, 468.75 KB)