Δουλεύοντας στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ

 

Εργασία στον Όμιλο Εταιριών ΗΡΑΚΛΗΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, παρακαλούμε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στα ακόλουθα στοιχεία. 

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Τ: +30 210 2898111
Δ: 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου, 190 02 Παιανία

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού : career.heracles@lafargeholcim.com

Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.