Επιβεβαίωση

 

Αγαπητή/έ κυρία/ε,

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ.

Σε περίπτωση που η ακαδημαϊκή σας κατάρτιση, οι δεξιότητες και η εμπειρία σας είναι συναφείς με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Σημειώστε ότι το βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση δεδομένων μας για χρονικό διάστημα 6 μηνών, μετά την παρέλευση του οποίου θα διαγραφεί για λόγους συμβατούς με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει ο Όμιλός μας.

Στο μεταξύ, μπορείτε να συνεχίσετε να ενημερώνεστε για τα νέα του Ομίλου μας ακολουθώντας μας σε:


Η Ομάδα Οργάνωσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ