Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 1911 και είναι η ηγετική εταιρεία τσιμέντου στην Ελλάδα.Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, με ένα δίκτυο διανομής, το οποίο καλύπτει όλη την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για χύδην και σακευμένο τσιμέντο.