Τοποθεσίες

Η Lafarge Beton έχει εδραιωμένη την παρουσία στην Ελλάδα στον κλάδο των αδρανών και σκυροδέματος και εστιάζει στην αποτύπωση και ικανοποίηση των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου. Η Lafarge Beton διαθέτει μονάδες παραγωγής σκυροδέματος (Ready-Mix) και λατομεία, που καλύπτουν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για αδρανή και σκυρόδεμα.