Έρευνα & Ανάπτυξη

Για την ανάπτυξη και πρόοδο της καινοτομίας στα δομικά υλικά, o Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.