Εργοστάσιο Βόλου

Το εργοστάσιο του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Βόλο αποτελεί την μεγαλύτερη παραγωγική μονάδα του Ομίλου και μία από τις σημαντικές της LafargeHolcim. Παράγει 7 είδη τσιμέντου, κλίνκερ, στερεά καύσιμα και αδρανή υλικά, το οποία διαθέτει τόσο στην εγχώρια, όσο και τη διεθνή αγορά.