Κυκλική Οικονομία

Επιδιώκουμε στρατηγικά να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός καθαρότερου πλανήτη. Για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε τα απόβλητα που θα κατέληγαν στην ταφή, ως καύσιμα ή πρώτες ύλες ανταποκρινόμενοι στην παγκόσμια πρόκληση για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων.