Σκυρόδεμα & Σκυροδέματα Προστιθέμενης Αξίας (VAP)

Η εταιρία λειτουργεί στην αγορά με την επωνυμία Lafarge Beton από το 2001, διαθέτοντας δίκτυο μονάδων παραγωγής σκυροδέματος στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, παράγει το σύνολο των κατηγοριών σκυροδέματος που προδιαγράφονται στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. Λειτουργεί πλήρως οργανωμένα και άρτια εξοπλισμένα συγκροτήματα παραγωγής και εργαστήρια ελέγχου ποιότητας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές με βάση τη γνώση και την εμπειρία του ομίλου LafargeHolcim.