Στερεά Καύσιμα

Στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ η ηγετική παρουσία στα Στερεά Καύσιμα αποτελεί στρατηγική επιλογή μας από το 1985.