Υγεία & Ασφάλεια

Η Υγεία και Ασφάλεια (Υ&Α) αποτελεί τη θεμελιώδη αξία μας, την απόλυτη δέσμευσή μας.