Χύδην Τσιμέντο

To Χύδην τσιμέντο είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή σκυροδέματος και κονιαμάτων.  Στη μορφή αυτή είναι διαθέσιμα όλα τα προϊόντα του Ομίλου Ηρακλής που υπάρχουν και σε σακευμένη μορφή: Basis Ενισχυμένο, Heracles Ενισχυμένο, Heracles λευκό τσιμέντο.