Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η ΛΑΡΚΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνάπτουν συνεργασία «μεγατόνων»!

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η ΛΑΡΚΟ ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνάπτουν συνεργασία «μεγατόνων»!

Δύο εξαγωγικά terminals – το Μηλάκι του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και η Λάρυμνα της ΛΑΡΚΟ - συνεργάζονται και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη βιομηχανική δραστηριότητα της Ελλάδας

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ και η ΛΑΡΚΟ, δύο από τις σημαντικότερες βαριές βιομηχανίες της χώρας, συνάπτουν ετήσια συνεργασία με στόχο την ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Η αποθηκευτική δύναμη και ευελιξία του σταθμού του Μηλακίου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ενός από τα πιο ανταγωνιστικά terminals στη Μεσόγειο με εξαγωγές στερεών καυσίμων άνω των 400.000 τόνων ετησίως, σε συνδυασμό με την προμήθεια λιθάνθρακα, υλικό στρατηγικής σημασίας στην αλυσίδα τροφοδοσίας από την ΛΑΡΚΟ, καλλιεργούν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των δύο εταιριών.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

Συνεχή και αδιάλειπτη τροφοδοσία  - Η γεωγραφική γειτνίαση του terminal Μηλακίου με τη ΛΑΡΚΟ, καθιστά πλέον τη μεταφορά του λιθάνθρακα μέσω θάλασσας συμφέρουσα κοστολογικά. Παράλληλα, ο χρόνος μεταφοράς περιορίζεται κατά πολύ, καθώς πλέον η πλεύση διαρκεί μόνο λίγες ώρες. Επιπλέον, η δυνατότητα μεταφοράς του λιθάνθρακα και με χερσαίο τρόπο, επιτρέπει τη μεταφορά του ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ανταγωνιστικό κόστος - Η συνεργασία των δύο εταιριών δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κι αυτό γιατί μειώνεται αισθητά το κόστος εισαγωγής του λιθάνθρακα από τρίτες χώρες, όπως ΗΠΑ, Ρωσία. Η μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα στερεών καυσίμων του Μηλακίου – 300.000 τόνοι καυσίμων – σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που διαθέτει το λιμάνι της περιοχής να φιλοξενήσει και να εκφορτώσει μεγάλα πλοία έως και 100.000 MT DW περιορίζουν κατά πολύ τα έξοδα μεταφοράς.

Ποιοτική σταθερότητα - Μέσω της προμήθειας του λιθάνθρακα με μεγάλα πλοία 70000MT επιτυγχάνεται ακόμα μεγαλύτερη ποιοτική σταθερότητα όσο και ομαλότητα στην παραγωγική διαδικασία της ΛΑΡΚΟ.  

Αμφίδρομη μεταφορά τεχνογνωσίας  - Μέσω της συνεργασίας των δύο μεγαλύτερων και σημαντικότερων εταιριών στον κλάδο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας, επιτυγχάνεται η ανταλλαγή υψηλής τεχνογνωσίας γεγονός που τις καθιστά ακόμα πιο ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.